Náhrady ke zrušené normě ČSN EN 50505 (050695) z února 2010

Norma bude zrušena k 16. únoru 2021 a nahrazena toutu normou:

ČSN EN IEC 62822-3 (050694) - červenec 2018

Elektrická svařovací zařízení - Posuzování omezení v souvislosti s expozicí člověka elektromagnetickým polím (0 Hz až 300 GHz) - Část 3: Odporová svařovací zařízení

550 Kč