Náhrady ke zrušené normě ČSN EN 55020 ed. 3 (334288) z září 2007

Norma bude zrušena k 28. červenci 2022 a nahrazena toutu normou:

ČSN EN 55035 (334235) - leden 2018

Elektromagnetická kompatibilita multimediálních zařízení - Požadavky na odolnost

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 4.20t

610 Kč