Náhrady ke zrušené normě ČSN EN 61400-1 ed. 2 (333160) z července 2006

Norma bude zrušena k 15. březnu 2022 a nahrazena toutu normou:

ČSN EN IEC 61400-1 ed. 3 (333160) - květen 2020 nové vydání

Větrné elektrárny - Část 1: Konstrukční požadavky

945 Kč