Náhrady ke zrušené normě ČSN EN ISO 15195 (851720) z dubna 2004

Norma bude zrušena k 28. únoru 2022 a nahrazena toutu normou:

ČSN EN ISO 15195 ed. 2 (851720) - červenec 2019 aktuální vydání

Laboratorní medicína - Požadavky na způsobilost kalibračních laboratoří používajících referenčních postupů měření

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč