Náhrady ke zrušené normě ČSN EN 60193 (085009) z prosince 2002

Norma bude zrušena k 30. květnu 2022 a nahrazena toutu normou:

ČSN EN IEC 60193 ed. 2 (085009) - leden 2020

Vodní turbíny, akumulační čerpadla a čerpadlové turbíny - Přejímací zkoušky na modelu

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

2 150 Kč