Náhrady ke zrušené normě ČSN EN 60730-2-14 (361960) z února 1999

Norma bude zrušena k 16. lednu 2022 a nahrazena toutu normou:

ČSN EN IEC 60730-2-14 ed. 2 (361960) - září 2019

Automatická elektrická řídicí zařízení - Část 2-14: Zvláštní požadavky na elektrické ovladače

340 Kč