Náhrady ke zrušené normě ČSN EN 50064 +A1 (357177) z října 1998

Norma bude zrušena k 27. srpnu 2021 a nahrazena toutu normou:

ČSN EN 50064 (357177) - duben 2019 aktuální vydání

Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Kryty z hliníku a ze slitin hliníku pro tváření pro plynem izolované vysokonapěťové rozváděče

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč