Náhrady ke zrušené normě ČSN EN 14067-4 +A1 (281901) z července 2019

Norma byla zrušena k 1. říjnu 2019 a nahrazena toutu normou:

ČSN EN 14067-4 +A1 (281901) - září 2019 aktuální vydání

Železniční aplikace - Aerodynamika - Část 4: Požadavky a zkušební postupy pro aerodynamiku na širé trati

440 Kč