Náhrady ke zrušené normě ČSN P CEN/TS 15398 (917888) z října 2016

Norma byla zrušena k 1. prosinci 2020 a nahrazena toutu normou:

ČSN EN 15398 (917888) - listopad 2020

Pružné, textilní, laminátové a modulární mechanicky uzamykatelné podlahové krytiny (MMF) - Normalizované symboly pro podlahové krytiny - Doplňková část

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč