Náhrady ke zrušené normě ČSN 65 6505 (656505) z června 1991

Norma byla zrušena k 1. květnu 1996 a nahrazena těmito normami

ČSN 65 6505 (656505) - duben 1996

Motorová paliva - Olovnaté automobilové benziny - Technické požadavky a metody zkoušení

Norma byla zrušena k 1. dubnu 2001.

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 228 (656505) - listopad 1995

Motorová paliva. Bezolovnaté automobilové benziny. Technické požadavky a metody zkoušení

Norma byla zrušena k 1. lednu 2000 (zobrazit náhrady).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.