ČSN (normy i změny) z dubna 2023

zobrazit normy po skupinách

01 Obecná třída

ČSN P ISO/TS 10020 (010349) - duben 2023

Systémy managementu kvality - Management organizačních změn - Procesy

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

ČSN ISO 28000 (010381) - duben 2023 aktuální vydání

Bezpečnost a odolnost - Systémy managementu bezpečnosti - Požadavky

340 Kč

ČSN EN 17666 (010668) - duben 2023

Údržba - Inženýrství údržby - Požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN P ISO/TS 14074 (010974) - duben 2023

Environmentální management - Posuzování životního cyklu - Zásady, požadavky a směrnice pro normalizaci, vážení a interpretaci

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN ISO 20816-3 (011412) - duben 2023

Vibrace - Měření a hodnocení vibrací strojů - Část 3: Průmyslové stroje se jmenovitým výkonem nad 15 kW a provozními otáčkami mezi 120 r/min a 30 000 r/min

340 Kč

ČSN ISO 14839-5 (011482) - duben 2023

Vibrace - Vibrace točivých strojů vybavených aktivními magnetickými ložisky - Část 5: Dosedací ložiska

440 Kč

ČSN EN 17669 (011508) - duben 2023

Energetické služby se zárukou - Minimální požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma byla zrušena k 1. březnu 2024 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO/ASTM 52909 (011802) - duben 2023

Aditivní výroba - Vlastnosti hotového dílu - Orientační a lokalizační závislost mechanických vlastností pro tavení kovového prášku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 23302 (012007) - duben 2023

Nanotechnologie - Požadavky a doporučení pro identifikaci měřených veličin, které charakterizují nanoobjekty a materiály, které je obsahují

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN ISO 22361 (012307) - duben 2023

Bezpečnost a odolnost - Krizový management - Směrnice

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN ISO 128-2 (013114) - duben 2023 aktuální vydání

Technická dokumentace produktu (TPD) - Obecná pravidla zobrazování - Část 2: Základní pravidla pro čáry

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

590 Kč

ČSN EN ISO 18563-1 (015063) - duben 2023 aktuální vydání

Nedestruktivní zkoušení - Charakterizace a ověřování ultrazvukového phased array zařízení - Část 1: Přístroje

440 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 14827-4 (018270) - duben 2023

Inteligentní dopravní systémy - Datová rozhraní mezi dopravními informačními centry a řídicími centry - Část 4: Datová rozhraní ve formátu XML (profil B) mezi centry inteligentních dopravních systémů (ITS)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN P ISO/TS 20684-4 (018277) - duben 2023

Inteligentní dopravní systémy - Datové rozhraní SNMP pro moduly na infrastruktuře - Část 4: Notifikace

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN P ISO/TS 20684-5 (018277) - duben 2023

Inteligentní dopravní systémy - Datové rozhraní SNMP pro moduly na infrastruktuře - Část 5: Logy

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN P ISO/TS 20684-7 (018277) - duben 2023

Inteligentní dopravní systémy - Datové rozhraní SNMP pro moduly na infrastruktuře - Část 7: Prvky podpory

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

ČSN P CEN/TS 16157-6 (018295) - duben 2023

Inteligentní dopravní systémy - Specifikace výměnného formátu DATEX II pro řízení dopravy a dopravní informace - Část 6: Publikace o parkování

1 270 Kč

03 Strojní součásti - koroze a ochrana materiálu

ČSN EN ISO 14571 (038192) - duben 2023

Kovové povlaky na nekovových podkladových materiálech - Měření tloušťky povlaku - Odporová metoda

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 11127-6 (038237) - duben 2023 aktuální vydání

Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Metody zkoušení nekovových otryskávacích prostředků - Část 6: Stanovení ve vodě rozpustných nečistot měřením konduktivity

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 16866 (038522) - duben 2023

Kovové a jiné anorganické povlaky - Současné stanovení tloušťky a potenciálu jednotlivých vrstev ve vícevrstvých povlacích niklu (zkouška STEP)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 1461 (038560) - duben 2023 aktuální vydání

Povlaky žárového zinku nanesené ponorem na ocelové a litinové výrobky - Specifikace a zkušební metody

340 Kč

ČSN EN ISO 23131 (039050) - duben 2023

Elipsometrie - Principy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 23216 (039051) - duben 2023

Vrstvy na bázi uhlíku - Určování optických vlastností amorfních uhlíkových vrstev pomocí spektroskopické elipsometrie

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

05 Svařování, pájení, řezání kovů a plastů

ČSN EN ISO 15615 (052123) - duben 2023

Zařízení pro plamenové svařování - Acetylenové rozvodové systémy pro svařování, řezání a příbuzné procesy - Bezpečnostní požadavky na vysokotlaké přístroje

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

Norma byla zrušena k 1. červenci 2023 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 12153 (055507) - duben 2023

Svařovací materiály - Plněné elektrody bez a s plynovou ochranou pro obloukové svařování niklu a niklových slitin - Klasifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

Norma byla zrušena k 1. červenci 2023 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

06 Topení, průmyslové pece, vařidla a topidla

ČSN EN 298 ed. 2/změna Z1 (061805) - duben 2023

Automatiky hořáků a spotřebičů plynných nebo kapalných paliv

Změna bude zrušena k 30. listopadu 2025.

32 Kč

ČSN EN 298 ed. 3 (061805) - duben 2023

Automatiky hořáků a spotřebičů plynných nebo kapalných paliv

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN 12067-2 ed. 2 (061809) - duben 2023 aktuální vydání

Bezpečnostní a řídicí přístroje pro hořáky a spotřebiče plynných nebo kapalných paliv - Řídicí funkce v elektronických systémech - Část 2: Poměrové regulátory palivo/vzduch / hlídač elektronického typu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN 12067-2/změna Z1 (061809) - duben 2023

Poměrové regulátory plynné palivo/vzduch pro hořáky na plynná paliva a spotřebiče plynných paliv - Část 2: Elektronické provedení

Změna bude zrušena k 30. listopadu 2025.

32 Kč

ČSN EN 1643 ed. 2/změna Z1 (061830) - duben 2023

Bezpečnostní a řídicí přístroje pro hořáky na plynná paliva a pro spotřebiče plynných paliv - Soustava k hlídání těsnosti samočinných uzavíracích ventilů

Změna bude zrušena k 30. listopadu 2025.

32 Kč

ČSN EN 1643 ed. 3 (061830) - duben 2023

Bezpečnostní a řídicí přístroje pro hořáky a spotřebiče plynných a/nebo kapalných paliv - Soustava k hlídání těsnosti samočinných uzavíracích ventilů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

07 Kotle

ČSN EN 303-5 +A1 (075303) - duben 2023

Kotle pro ústřední vytápění - Část 5: Kotle pro ústřední vytápění na pevná paliva, s ruční nebo samočinnou dodávkou, o jmenovitém tepelném výkonu nejvýše 500 kW - Terminologie, požadavky, zkoušení a značení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma byla zrušena k 1. lednu 2024 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 12952-3 (077604) - duben 2023 aktuální vydání

Vodotrubné kotle a pomocná zařízení - Část 3: Konstrukce a výpočet částí kotle namáhaných tlakem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 270 Kč

ČSN 07 8304/Oprava 1 (078304) - duben 2023

Tlakové nádoby na plyny - Provozní pravidla

20 Kč

08 Turbíny

ČSN EN ISO 21789 (083501) - duben 2023

Aplikace plynových turbín - Bezpečnost

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

11 Čerpadla, hydraulická zařízení

ČSN EN ISO 1179-2 (119390) - duben 2023 aktuální vydání

Spoje pro obecné použití a tekutinové mechanismy - Díry a koncovky se závity podle ISO 228-1 s pružným nebo kovovým těsněním - Část 2: Koncovky těžké řady (řada S) a lehké řady (řada L) s pružným těsněním (typ E)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

12 Vzduchotechnická zařízení

ČSN EN ISO 13349-1 (122001) - duben 2023

Ventilátory - Terminologie a kategorizace - Část 1: Slovník

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 13349-2 (122001) - duben 2023

Ventilátory - Terminologie a kategorizace - Část 2: Kategorie

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

13 Armatury a potrubí

ČSN EN 13480-5/Oprava 2 (130020) - duben 2023

Kovová průmyslová potrubí - Část 5: Kontrola a zkoušení

20 Kč

ČSN EN ISO 10497 (133006) - duben 2023 aktuální vydání

Zkoušení armatur - Požadavky na typové zkoušení zápalnosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 23632 (133032) - duben 2023

Průmyslové armatury - Validace návrhu - zkoušení armatur

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 15714-3 (133096) - duben 2023 aktuální vydání

Průmyslové armatury - Pohony - Část 3: Pneumatické kyvné pohony pro průmyslové armatury - Základní požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 15714-6 (133096) - duben 2023

Průmyslové armatury - Pohony - Část 6: Hydraulické lineární pohony pro průmyslové armatury - Základní požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 1491 (135804) - duben 2023 aktuální vydání

Armatury budov - Pojistné ventily pro expanzní vodu - Zkoušky a požadavky

340 Kč

16 Výrobky z plechu a drátu

ČSN EN 17646 (165111) - duben 2023 aktuální vydání

Bezpečnostní úschovné objekty - Klasifikace zámků s vysokou bezpečností vzhledem k jejich odolnosti proti neoprávněnému otevření - Dělené systémy

340 Kč

25 Měřicí a kontrolní nářadí a přístroje

ČSN EN ISO 5167-3 (257710) - duben 2023 aktuální vydání

Měření průtoku tekutin pomocí snímačů diferenčního tlaku vložených do zcela zaplněného potrubí kruhového průřezu - Část 3: Dýzy a Venturiho dýzy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN ISO 5167-5 (257710) - duben 2023 aktuální vydání

Měření průtoku tekutin pomocí snímačů diferenčního tlaku vložených do zcela zaplněného potrubí kruhového průřezu - Část 5: Kuželové průtokoměry

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 5167-6 (257710) - duben 2023 aktuální vydání

Měření průtoku tekutin pomocí snímačů diferenčního tlaku vložených do zcela zaplněného potrubí kruhového průřezu - Část 6: Klínové průtokoměry

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN ISO 4359 (259341) - duben 2023 aktuální vydání

Hydrometrie - Žlaby pravoúhlého a lichoběžníkového průřezu a průřezu tvaru U

590 Kč

26 Zařízení dopravní a pro manipulaci s materiálem

ČSN EN ISO 7623 (260395) - duben 2023 aktuální vydání

Dopravní pásy s ocelovým kordem - Zkouška soudržnosti mezi lany a středovou vrstvou - Zkouška v původním stavu a po tepelné úpravě

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

27 Zdvihací zařízení, stroje pro povrchovou těžbu, stroje a zařízení pro zemní, stavební a silniční práce

ČSN EN 1493 (270809) - duben 2023 aktuální vydání

Zvedáky vozidel

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

945 Kč

ČSN EN 12929-2 +A1 (273016) - duben 2023 aktuální vydání

Bezpečnostní požadavky pro osobní lanové dráhy - Obecné požadavky - Část 2: Doplňující požadavky na kyvadlové dvoulanové visuté lanové dráhy bez brzd na běhounu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN ISO 7465/Oprava 1 (274081) - duben 2023

Osobní a malé nákladní výtahy - Vodítka klecí a vyvažovacích závaží typu T

20 Kč

ČSN EN 17736 (276010) - duben 2023

Zábavní technologie - Specifikace pro návrh a výrobu hliníkových jevištních palub a rámů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

28 Kolejová vozidla

ČSN P CEN/TS 17843 (280308) - duben 2023

Železniční aplikace - Vyšetřování na vozidlech pro kvantifikaci zatížení koleje v obloucích o poloměrech do 250 m

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 14067-5 (281901) - duben 2023 aktuální vydání

Železniční aplikace - Aerodynamika - Část 5: Požadavky a postupy posuzování pro aerodynamiku v tunelech

590 Kč

ČSN EN 15085-3 (284401) - duben 2023

Železniční aplikace - Svařování železničních kolejových vozidel a jejich částí - Část 3: Konstrukční požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma byla zrušena k 1. listopadu 2023 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 15085-6 (284401) - duben 2023

Železniční aplikace - Svařování železničních kolejových vozidel a jejich částí - Část 6: Požadavky na svařování při údržbě

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma byla zrušena k 1. únoru 2024 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

31 Letectví a kosmonautika

ČSN EN 16602-70-61 (310510) - duben 2023

Zabezpečování kosmických produktů - Vysoce spolehlivé pájení pro povrchovou, smíšenou technologii a ruční elektrická spojení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 870 Kč

ČSN EN 3375-001 (311718) - duben 2023 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro digitální přenos dat - Část 001: Technická specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

32 Lodě a plovoucí zařízení

ČSN EN ISO 10592 (323251) - duben 2023 aktuální vydání

Malá plavidla - Hydraulické systémy řízení

340 Kč

33 Elektrotechnika - elektrotechnické předpisy

ČSN EN 50549-10 (330127) - duben 2023

Požadavky na paralelně připojené výrobny s distribučními sítěmi - Část 10: Zkoušky výroben elektřiny pro posouzení shody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 270 Kč

ČSN 33 2000-5-51 ed. 3+Z1+Z2/Oprava 1 (332000) - duben 2023

Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-51: Výběr a stavba elektrických zařízení - Obecné předpisy

20 Kč

ČSN EN 60079-25 ed. 2/změna Z1 (332320) - duben 2023

Výbušné atmosféry - Část 25: Jiskrově bezpečné elektrické systémy

Změna bude zrušena k 9. září 2025.

32 Kč

ČSN EN IEC 60079-25 ed. 3 (332320) - duben 2023

Výbušné atmosféry - Část 25: Jiskrově bezpečné elektrické systémy

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

570 Kč

ČSN EN 50341-2-1 (333300) - duben 2023 aktuální vydání

Elektrická venkovní vedení s napětím nad AC 1 kV - Část 2-1: Národní normativní aspekty (NNA) pro Rakousko (založena na EN 50341-1:2012)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN EN IEC 61000-4-11 ed. 3/Oprava 1 (333432) - duben 2023

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4-11: Zkušební a měřicí technika - Krátkodobé poklesy napětí, krátká přerušení a pomalé změny napětí - Zkoušky odolnosti pro zařízení se vstupním fázovým proudem až do 16 A

20 Kč

ČSN EN IEC 61000-4-11 ed. 3/Oprava 2 (333432) - duben 2023

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4-11: Zkušební a měřicí technika - Krátkodobé poklesy napětí, krátká přerušení a pomalé změny napětí - Zkoušky odolnosti pro zařízení se vstupním fázovým proudem až do 16 A

20 Kč

ČSN EN 50163 ed. 2/změna A3 (333500) - duben 2023

Drážní zařízení - Napájecí napětí trakčních soustav

125 Kč

ČSN EN 50388 ed. 2/změna Z1 (333508) - duben 2023

Drážní zařízení - Napájení a drážní vozidla - Technická kritéria pro koordinaci mezi napájením (napájecí stanicí) a drážními vozidly pro dosažení interoperability

Změna bude zrušena k 4. červenci 2025.

32 Kč

ČSN EN 50388-1 (333508) - duben 2023

Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení a drážní vozidla - Technická kritéria pro koordinaci mezi elektrickými trakčními napájecími soustavami a drážními vozidly pro dosažení interoperability - Část 1: Obecně

570 Kč

ČSN EN 50155 ed. 5/Oprava 1 (333555) - duben 2023

Drážní zařízení - Elektronická zařízení drážních vozidel

20 Kč

ČSN EN IEC 62676-2-33 (334592) - duben 2023

Dohledové videosystémy pro použití v bezpečnostních aplikacích - Část 2-33: Video přenosové protokoly - Cloudový uplink a přístup k systému vzdálené správy

340 Kč

34 Elektrotechnika

ČSN EN IEC 61788-22-3 (345685) - duben 2023

Supravodivost - Část 22-3: Supravodivý páskový detektor fotonů - Četnost temných pulzů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 60544-5 ed. 2/změna Z1 (346411) - duben 2023

Elektroizolační materiály - Stanovení účinků ionizujícího záření - Část 5: Postupy hodnocení stárnutí během provozu

Změna bude zrušena k 22. červenci 2025.

32 Kč

ČSN EN IEC 60544-5 ed. 3 (346411) - duben 2023

Elektroizolační materiály - Stanovení účinků ionizujícího záření - Část 5: Postupy hodnocení stárnutí během provozu

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 61726 ed. 2/změna Z1 (347705) - duben 2023

Sestavy kabelů, kabely, konektory a pasivní mikrovlnné součástky - Měření útlumu stínění metodou dozvukové komory

Změna bude zrušena k 22. srpnu 2025.

32 Kč

ČSN EN IEC 61726 ed. 3 (347705) - duben 2023

Sestavy kabelů, kabely, konektory a pasivní mikrovlnné součástky - Měření útlumu stínění metodou dozvukové komory

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 50243 ed. 2 (348159) - duben 2023 aktuální vydání

Venkovní průchodky pro 24 kV a 36 kV a pro 5 kA a 8 kA určené pro kapalinou plněné transformátory

350 Kč

ČSN EN 50243/změna Z1 (348159) - duben 2023

Venkovní průchodky pro 24 kV a 36 kV a pro 5 kA a 8 kA určené pro kapalinou plněné transformátory

Změna bude zrušena k 20. červnu 2025.

32 Kč

35 Elektrotechnika

ČSN EN 62423 ed. 2/změna A12 (354183) - duben 2023

Proudové chrániče s vestavěnou nadproudovou ochranou a bez vestavěné nadproudové ochrany pro domovní a podobné použití typu F a typu B

125 Kč

ČSN EN 60320-3/změna A2 (354508) - duben 2023

Nástrčky a přívodky na spotřebiče pro domácnost a podobné všeobecné použití - Část 3: Normalizační listy a měrky

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN 35 4701-2 ed. 3/změna Z1 (354701) - duben 2023

Pojistky nízkého napětí - Část 2: Doplňující požadavky pro pojistky určené pro kvalifikovanou obsluhu (pojistky převážně pro průmyslové použití) - Příklady normalizovaných pojistkových systémů A až K

125 Kč

ČSN EN 61010-2-101 ed. 2/změna Z1 (356502) - duben 2023

Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Část 2-101: Zvláštní požadavky na zdravotnická zařízení pro diagnostiku in vitro (IVD)

Změna bude zrušena k 26. září 2025.

32 Kč

ČSN EN IEC 61010-2-101 ed. 3 (356502) - duben 2023

Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Část 2-101: Bezpečnostní požadavky na zdravotnická zařízení pro diagnostiku in vitro (IVD)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A11 5.23t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN 50089 (357175) - duben 2023 aktuální vydání

Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Izolační přepážky vystavené tlaku pro plynem plněné kovové kryty

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 50089 +A1/změna Z1 (357175) - duben 2023

Přepážky z licích pryskyřic pro kovově kryté plynem izolované rozváděče vn, vvn a zvn

Změna bude zrušena k 5. září 2025.

32 Kč

ČSN EN 62271-212/změna Z1 (357192) - duben 2023

Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 212: Kompaktní rozvodné zařízení pro elektrickou distribuční stanici (CEADS)

Změna bude zrušena k 3. srpnu 2025.

32 Kč

ČSN EN IEC 62271-212 ed. 2 (357192) - duben 2023

Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 212: Kompaktní rozvodné zařízení pro elektrickou distribuční stanici (CEADS) pro střídavá napětí do 52 kV

590 Kč

ČSN EN IEC 63299 (358476) - duben 2023

Třídění magnetických práškových jader

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 62604-1/změna Z1 (358495) - duben 2023

Duplexery hodnocené kvality s povrchovou (PAV) a objemovou (OAV) akustickou vlnou - Část 1: Kmenová specifikace

Změna bude zrušena k 15. srpnu 2025.

32 Kč

ČSN EN IEC 62604-1 ed. 2 (358495) - duben 2023

Duplexery hodnocené kvality s povrchovou akustickou vlnou (PAV) a s objemovou akustickou vlnou (OAV) - Část 1: Kmenová specifikace

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN IEC 62604-2 ed. 2/změna Z1 (358495) - duben 2023

Duplexery hodnocené kvality s povrchovou (PAV) a objemovou (OAV) akustickou vlnou - Část 2: Pokyny k použití

Změna bude zrušena k 6. říjnu 2025.

32 Kč

ČSN EN IEC 62604-2 ed. 3 (358495) - duben 2023

Duplexery hodnocené kvality s povrchovou akustickou vlnou (PAV) a s objemovou akustickou vlnou (OAV) - Část 2: Pokyny k použití

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 61300-2-43 ed. 2/změna Z1 (359251) - duben 2023

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2-43: Zkoušky - Výběrové zkoušení útlumu odrazu jednovidových optických konektorů PC

Změna byla zrušena k 6. říjnu 2023.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN IEC 61300-2-43 ed. 3 (359251) - duben 2023

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2-43: Zkoušky - Výběrové zkoušení útlumu odrazu jednovidových optických konektorů PC

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN IEC 61753-043-02 (359255) - duben 2023

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Norma funkčnosti - Část 043-02: Simplexní propojovací šňůra jednovidových vláknových vlnově selektivních součástek s konektory s cylindrickou ferulí pro kategorii C - Řízené prostředí

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 61755-2-1/změna Z1 (359256) - duben 2023

Optická rozhraní optických konektorů - Část 2-1: Optické rozhraní neúhlově zakončených jednovidových vláken s optickým kontaktem

Změna byla zrušena k 4. říjnu 2023.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61755-2-2/změna Z1 (359256) - duben 2023

Optická rozhraní optických konektorů - Část 2-2: Optické rozhraní úhlově zakončených jednovidových vláken s optickým kontaktem

Změna byla zrušena k 19. říjnu 2023.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN IEC 61755-2-1 ed. 2 (359256) - duben 2023

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Optická rozhraní optických konektorů pro jednovidová vlákna - Část 2-1: Parametry spojení vláken s neposunutou disperzí s kolmým optickým kontaktem

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN IEC 61755-2-2 ed. 2 (359256) - duben 2023

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Optická rozhraní optických konektorů pro jednovidová vlákna - Část 2-2: Parametry spojení vláken s neposunutou disperzí s úhlovým optickým kontaktem

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN IEC 61280-4-3 (359270) - duben 2023

Postupy zkoušek optického vláknového komunikačního subsystému - Část 4-3: Instalované pasivní optické sítě - Měření útlumu a optického útlumu odrazu

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

590 Kč

36 Elektrotechnika

ČSN EN 61347-2-7 ed. 3/Oprava 2 (360510) - duben 2023

Ovládací zařízení pro světelné zdroje - Část 2-7: Zvláštní požadavky na elektrickým zdrojem pro bezpečnostní účely (ESSS) napájená elektronická ovládací zařízení pro nouzové osvětlení (s vlastními bateriemi)

20 Kč

ČSN EN 60598-2-18/změna Z1 (360600) - duben 2023

Svítidla. Část 2: Zvláštní požadavky. Oddíl 18: Svítidla pro plavecké bazény a podobné účely

Změna bude zrušena k 21. září 2025.

32 Kč

ČSN EN 60598-2-22 ed. 2/změna Z2 (360600) - duben 2023

Svítidla - Část 2-22: Zvláštní požadavky - Svítidla pro nouzové osvětlení

Změna bude zrušena k 24. červnu 2025.

32 Kč

ČSN EN IEC 60598-2-18 ed. 2 (360600) - duben 2023

Svítidla - Část 2-18: Zvláštní požadavky - Svítidla pro plavecké bazény a podobné účely

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN IEC 60598-2-22 ed. 3 (360600) - duben 2023 aktuální vydání

Svítidla - Část 2-22: Zvláštní požadavky - Svítidla pro nouzové osvětlení

440 Kč

ČSN EN 60335-2-30 ed. 3/změna A13 (361045) - duben 2023

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-30: Zvláštní požadavky na topidla pro vytápění místností

125 Kč

ČSN EN 60335-2-30 ed. 3/změna A2 (361045) - duben 2023

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-30: Zvláštní požadavky na topidla pro vytápění místností

125 Kč

ČSN EN 60335-2-8 ed. 3/změna A11 (361050) - duben 2023

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-8: Zvláštní požadavky na holicí strojky, strojky na stříhání vlasů a podobné spotřebiče

125 Kč

ČSN EN 60335-2-8 ed. 3/změna A12 (361050) - duben 2023

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-8: Zvláštní požadavky na holicí strojky, strojky na stříhání vlasů a podobné spotřebiče

125 Kč

ČSN EN 60335-2-8 ed. 3/změna A2 (361050) - duben 2023

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-8: Zvláštní požadavky na holicí strojky, strojky na stříhání vlasů a podobné spotřebiče

125 Kč

ČSN EN IEC 62947 (361060) - duben 2023

Elektricky ovládaná sprchovací sedátka toalet pro domácnost a podobné použití - Metody měření funkce - Obecné zkušební metody pro sprchovací sedátka

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN IEC 62841-4-7 (361510) - duben 2023

Elektromechanické ruční nářadí, přenosné nářadí a žací a zahradní stroje - Bezpečnost - Část 4-7: Zvláštní požadavky na prořezávače a provzdušňovače trávníku vedené ručně před sebou

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A11 4.23t, Oprava 1 12.23t

840 Kč

ČSN EN IEC 62841-4-7/změna A11 (361510) - duben 2023

Elektromechanické ruční nářadí, přenosné nářadí a žací a zahradní stroje - Bezpečnost - Část 4-7: Zvláštní požadavky na prořezávače a provzdušňovače trávníku vedené ručně před sebou

230 Kč

ČSN EN 50317 ed. 2/změna A1 (362313) - duben 2023

Drážní zařízení - Systémy odběru proudu - Požadavky na měření dynamické interakce mezi pantografovým sběračem a nadzemním trolejovým vedením a ověřování těchto měření

125 Kč

ČSN EN 50367 ed. 3/změna A1 (362315) - duben 2023

Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení a drážní vozidla - Kritéria pro dosažení technické kompatibility mezi pantografovými sběrači a trolejovým vedením

190 Kč

ČSN EN 62368-1 (367000) - duben 2023

Zařízení audio/video, informační a komunikační technologie - Část 1: Bezpečnostní požadavky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A11 4.23t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma bude zrušena k 6. červenci 2024 (přejít na náhradu).

Tato norma byla původně již přeložena a vydána s katalogým číslem 97500 ve Věstníku číslo 6/2015. POzději byla zrušena ve Věstníku 9/2021. Na základě rozhodnutí CENELEC BT173/DG12894/DV je znovu převzata do soustavy ČSN jako ČSN schválená k přímému používání oznámením ve Věstníku ÚNMZ.

2 625 Kč

ČSN EN 62368-1/změna A11 (367000) - duben 2023

Zařízení audio/video, informační a komunikační technologie - Část 1: Bezpečnostní požadavky

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

Změna bude zrušena k 6. červenci 2024.

125 Kč

ČSN EN 62232/změna Z1 (367927) - duben 2023

Určování intenzity vysokofrekvenčního pole, výkonové spektrální hustoty a SAR v blízkosti radiokomunikačních základnových stanic pro účel hodnocení vystavení člověka

Změna bude zrušena k 18. listopadu 2025.

32 Kč

ČSN EN IEC 62232 ed. 2 (367927) - duben 2023

Určování intenzity vysokofrekvenčního pole, výkonové spektrální hustoty a SAR v blízkosti základnových stanic pro účel hodnocení vystavení člověka

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

2 250 Kč

ČSN EN ISO 22739/změna Z1 (369009) - duben 2023

Blockchain a technologie distribuovaného registru - Slovník

65 Kč

ČSN EN 60950-22 ed. 2 (369060) - duben 2023

Zařízení informační technologie - Bezpečnost - Část 22: Zařízení instalovaná venku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma bude zrušena k 6. červenci 2024 (přejít na náhradu).

Tato norma byla původně již přeložena a vydána s katalogým číslem 502860 ve Věstníku číslo 8/2017. POzději byla zrušena ve Věstníku 9/2021. Na základě rozhodnutí CENELEC BT173/DG12894/DV je znovu převzata do soustavy ČSN jako ČSN schválená k přímému používání oznámením ve Věstníku ÚNMZ.

440 Kč

ČSN EN 60950-23 (369060) - duben 2023

Zařízení informační technologie - Bezpečnost - Část 23: Rozměrná datová záznamová zařízení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma bude zrušena k 6. červenci 2024 (přejít na náhradu).

Tato norma byla původně již přeložena a vydána s katalogým číslem 76676 ve Věstníku číslo 9/2006. POzději byla zrušena ve Věstníku 9/2021. Na základě rozhodnutí CENELEC BT173/DG12894/DV je znovu převzata do soustavy ČSN jako ČSN schválená k přímému používání oznámením ve Věstníku ÚNMZ.

350 Kč

ČSN EN ISO/IEC 27002 (369798) - duben 2023 aktuální vydání

Informační bezpečnost, kybernetická bezpečnost a ochrana soukromí - Opatření informační bezpečnosti

945 Kč

42 Hutnictví

ČSN EN 10107 (420231) - duben 2023 aktuální vydání

Ocelové anizotropní plechy a pásy pro elektrotechniku dodávané v tepelně zpracovaném stavu

340 Kč

ČSN EN 10357 (420267) - duben 2023 aktuální vydání

Podélně svařované trubky z austenitické, austeniticko-feritické a feritické korozivzdorné oceli pro potravinářský a chemický průmysl

230 Kč

ČSN EN ISO 14284 (420504) - duben 2023 aktuální vydání

Ocel a železo - Vzorkování a příprava vzorků pro stanovení chemického složení

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

550 Kč

ČSN EN ISO 11652 (420511) - duben 2023 aktuální vydání

Ocel a železo - Stanovení obsahu kobaltu - Metoda plamenové atomové absorpční spektrometrie

230 Kč

ČSN EN ISO 4943 (420515) - duben 2023 aktuální vydání

Ocel a litina - Stanovení obsahu mědi - Metoda plamenové atomové absorpční spektrometrie

230 Kč

ČSN EN ISO 9647 (420519) - duben 2023 aktuální vydání

Ocel - Stanovení obsahu vanadu - Metoda plamenové atomové absorpční spektrometrie

230 Kč

43 Hutnictví - strojní zařízení

ČSN EN 15094 (433011) - duben 2023 aktuální vydání

Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní požadavky na válcovací tratě s hladkými válci pro válcování za studena

590 Kč

44 Hornictví

ČSN ISO 1013 (441323) - duben 2023 aktuální vydání

Koks - Stanovení sypné hmotnosti ve velkém kontejneru

125 Kč

ČSN ISO 20360 (441350) - duben 2023

Hnědá uhlí a lignity - Stanovení prchavé hořlaviny v analytickém vzorku: metoda jedné pícky

230 Kč

ČSN ISO 5071-1 (441351) - duben 2023 aktuální vydání

Hnědá uhlí a lignity - Stanovení prchavé hořlaviny v analytickém vzorku - Část 1: Metoda dvou pícek

230 Kč

45 Hlubinné vrtání a těžba nafty

ČSN EN ISO 13704 (450034) - duben 2023 aktuální vydání

Naftový, petrochemický a plynárenský průmysl - Stanovení tloušťky stěny trubky topného tělesa v ropných rafinériích

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

47 Zemědělské a lesnické stroje

ČSN EN ISO 4254-17 (470601) - duben 2023 aktuální vydání

Zemědělské stroje - Bezpečnost - Část 17: Sklízeče kořenových plodin

550 Kč

50 Průmysl papírenský

ČSN EN ISO 187 (500303) - duben 2023

Papír, lepenka a vlákniny - Standardní atmosféra pro klimatizaci a zkoušení a metoda řízení atmosféry a klimatizace vzorků

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 12625-15 (500371) - duben 2023 aktuální vydání

Tissue papíry a tissue výrobky - Část 15: Stanovení optických vlastností - Měření jasu a barvy pomocí C/2° (vnitřní denní světlo) iluminantu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

56 Výrobky potravinářského průmyslu

ČSN EN ISO 24197 (569560) - duben 2023

Vaporizační produkty - Stanovení odpařené hmotnosti náplně do elektronických cigaret a hmotnosti zachyceného aerosolu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

63 Průmysl gumárenský, pryžové výrobky

ČSN EN ISO 8330 (635402) - duben 2023 aktuální vydání

Pryžové a plastové hadice a hadice s koncovkami - Slovník

440 Kč

ČSN EN 13483 (635407) - duben 2023 aktuální vydání

Pryžové a plastové hadice s koncovkami s vnitřním odpařováním paliva pro výdejní palivové čerpací systémy - Specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

64 Plasty

ČSN EN ISO 11403-2 (640010) - duben 2023 aktuální vydání

Plasty - Stanovení a prezentace srovnatelných vícebodových hodnot - Část 2: Tepelné a zpracovatelské vlastnosti

230 Kč

ČSN EN ISO 16396-1 (643610) - duben 2023 aktuální vydání

Plasty - Polyamidy (PA) pro tváření - Část 1: Systém označování a základy pro specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 15354 (646011) - duben 2023

Plasty - Vytlačované a/nebo kalandrované nevyztužené fólie a tenké desky z měkčeného polyvinylchloridu (PVC-P) - Charakterizace a označování

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 17176-2 +A1 (646446) - duben 2023 aktuální vydání

Plastové potrubní systémy pro rozvody vody a tlakové kanalizační přípojky, stokové sítě a odvody dešťové vody uložené v zemi i nad zemí - Molekulárně orientovaný neměkčený polyvinylchlorid (PVC-O) - Část 2: Trubky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

65 Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN 12177 (656149) - duben 2023 aktuální vydání

Kapalné ropné výrobky - Bezolovnatý benzin - Stanovení obsahu benzenu plynovou chromatografií

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 16329 (656167) - duben 2023 aktuální vydání

Motorová nafta a topné oleje pro vytápění domácností - Stanovení filtrovatelnosti (CFPP) - Metoda lineárně chlazené lázně

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 16091 (656185) - duben 2023 aktuální vydání

Kapalné ropné výrobky - Střední destiláty a methylestery mastných kyselin (FAME) jako paliva a složky paliv - Stanovení oxidační stability zrychlenou oxidační mikrometodou

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

230 Kč

67 Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN ISO 23157 (671430) - duben 2023

Stanovení obsahu silanolových skupin na povrchu pyrogenního oxidu křemičitého - Metoda plynové chromatografie

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 927-2 (672010) - duben 2023 aktuální vydání

Nátěrové hmoty - Nátěrové hmoty a nátěrové systémy pro dřevo ve vnějším prostředí - Část 2: Specifikace funkčních vlastností

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 13300 (673000) - duben 2023 aktuální vydání

Nátěrové hmoty - Nátěrové hmoty pro nátěry stěn a stropů v interiéru - Klasifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 7784-3 (673082) - duben 2023 aktuální vydání

Nátěrové hmoty - Stanovení odolnosti proti abrazi - Část 3: Metoda s kotoučem potaženým brusným papírem a s lineárním vratným pohybem zkušebního vzorku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 16474-2/změna A1 (673117) - duben 2023

Nátěrové hmoty - Metoda vystavení laboratorním zdrojům světla - Část 2: Xenonové lampy

125 Kč

68 Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN ISO 18416/změna A1 (681551) - duben 2023

Kosmetika - Mikrobiologie - Průkaz Candida albicans

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

69 Strojní zařízení chemického průmyslu

ČSN EN 15969-2 (699050) - duben 2023 aktuální vydání

Nádrže pro přepravu nebezpečného zboží - Digitální rozhraní pro přenos údajů mezi cisternou a stacionárními zařízeními - Část 2: Komerční a logistická data

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

70 Výrobky ze skla a tavených hornin

ČSN EN 17635 (701560) - duben 2023

Sklo ve stavebnictví - Chování při rozbití - Požadavky a metody hodnocení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma byla zrušena k 1. srpnu 2023 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 8872 (703362) - duben 2023 aktuální vydání

Hliníkové a hliníkovo-plastové lemovací uzávěry pro infuzní láhve a injekční lahvičky - Obecné požadavky a zkušební metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

72 Stavební suroviny, materiály a výrobky

ČSN EN 1467 (721865) - duben 2023

Přírodní kámen - Hrubé bloky - Požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma byla zrušena k 1. srpnu 2023 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 16757 (723002) - duben 2023

Udržitelnost staveb - Environmentální prohlášení o produktu - Pravidla produktové kategorie pro beton a betonové prvky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma byla zrušena k 1. lednu 2024 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 823/změna Z1 (727042) - duben 2023

Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení tloušťky

Změna bude zrušena k 30. listopadu 2025.

32 Kč

ČSN EN ISO 29466 (727042) - duben 2023

Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení tloušťky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 826/změna Z1 (727045) - duben 2023

Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Zkouška tlakem

Změna bude zrušena k 30. listopadu 2025.

32 Kč

ČSN EN ISO 29469 (727045) - duben 2023

Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Zkouška tlakem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 1608/změna Z1 (727052) - duben 2023

Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení pevnosti v tahu v rovině desky

Změna bude zrušena k 30. listopadu 2025.

32 Kč

ČSN EN ISO 29766 (727052) - duben 2023

Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení pevnosti v tahu v rovině desky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 17686 (727690) - duben 2023

Hydroizolační pásy a fólie - Stanovení odolnosti střešních plášťů s lepenými hydroizolačními systémy proti zatížení větrem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 17637 (728015) - duben 2023

Stavební výrobky - Uvolňování nebezpečných látek - Hodnocení dávky emitovaného záření gama

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

73 Navrhování a provádění staveb

ČSN EN ISO 29481-3 (730122) - duben 2023

Informační modely staveb - Manuál pro předávání informací - Část 3: Schéma dat a kód

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 21597-1 (730123) - duben 2023 aktuální vydání

Informační kontejner pro předávání propojených dokumentů - Specifikace výměny - Část 1: Kontejner

550 Kč

ČSN EN ISO 21597-2 (730123) - duben 2023 aktuální vydání

Informační kontejner pro předávání propojených dokumentů - Specifikace výměny - Část 2: Typy vazeb

350 Kč

ČSN EN ISO 24019 (730508) - duben 2023

Platformy pro simultánní tlumočení - Požadavky a doporučení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 11.23t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

460 Kč

ČSN EN 13501-6 +A1 (730860) - duben 2023

Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - Část 6: Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň silových, ovládacích a komunikačních kabelů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma byla zrušena k 1. lednu 2024 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 17672 (730914) - duben 2023

Udržitelnost staveb - Environmentální prohlášení o produktu - Pravidla pro komunikaci mezi dodavatelem a zákazníkem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 37101/změna Z1 (730931) - duben 2023

Udržitelný rozvoj ve společenstvích - Systém managementu udržitelného rozvoje - Požadavky s pokyny k použití

65 Kč

ČSN EN 13031-1/Oprava 1 (734120) - duben 2023

Skleníky - Navrhování a konstrukce - Část 1: Skleníky pro tržní pěstování

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

20 Kč

ČSN EN 12697-26 +A1 (736160) - duben 2023

Asfaltové směsi - Zkušební metody - Část 26: Tuhost

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma byla zrušena k 1. červenci 2023 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 12697-33 +A1 (736160) - duben 2023

Asfaltové směsi - Zkušební metody - Část 33: Příprava zkušebních těles zhutňovačem desek

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma byla zrušena k 1. červenci 2023 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 16484-5 (738521) - duben 2023 aktuální vydání

Automatizační a řídicí systémy budov (BACS) - Část 5: Datový komunikační protokol

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

9 600 Kč

75 Vodní hospodářství

ČSN 75 5201 (755201) - duben 2023 aktuální vydání

Navrhování úpraven vody

340 Kč

ČSN EN ISO 20595 (757570) - duben 2023

Kvalita vod - Stanovení vybraných vysoce těkavých organických látek ve vodách - Metoda používající plynovou chromatografii a hmotnostní spektrometrii se statickou technikou headspace (HS-GC-MS)

340 Kč

ČSN EN ISO 13165-2 (757619) - duben 2023 aktuální vydání

Kvalita vod - Radium-226 - Část 2: Emanometrická metoda

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN 75 7628 (757628) - duben 2023

Kvalita vod - Stanovení radia 228 srážecí metodou

190 Kč

76 Služby

ČSN 76 1702 (761702) - duben 2023 aktuální vydání

Poskytovatelé soukromých bezpečnostních služeb - Fyzická ostraha - Požadavky

230 Kč

ČSN ISO 32210 (763610) - duben 2023

Udržitelné financování - Návod na aplikaci principů udržitelnosti pro organizace ve finančním sektoru

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

79 Průmysl kožedělný

ČSN EN 15987 (790015) - duben 2023

Usně - Terminologie - Základní definice pro obchod s usněmi

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

Norma byla zrušena k 1. srpnu 2023 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 14087 (793825) - duben 2023 aktuální vydání

Usně - Fyzikální a mechanické zkoušky - Stanovení ohybové síly

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 11644 (793857) - duben 2023 aktuální vydání

Usně - Zkouška adheze povrchové úpravy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 7906 (793896) - duben 2023

Usně - Zkoušky stálobarevnosti - Obecné principy zkoušení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 19410-1 (795636) - duben 2023

Velikosti obuvi - Měření uvnitř obuvi - Část 1: Délka obuvi

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

80 Textilní suroviny a výrobky

ČSN EN ISO 4465 (801110) - duben 2023

Textilie - Pohoda zvířat v dodavatelském řetězci - Obecné požadavky na produkci, přípravu a sledovatelnost zpracování srsti angorského králíka, včetně etických tvrzení a doprovodných informací

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN 80 7606 (807606) - duben 2023 aktuální vydání

Kusové textilní výrobky - Terminologie

190 Kč

83 Ochrana životního prostředí, pracovní a osobní ochrana, bezpečnost strojních zařízení a ergonomie

ČSN EN 17656 (834777) - duben 2023

Stacionární zdroje emisí - Požadavky na režimy zkoušení způsobilosti pro měření emisí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 15799/změna Z1 (836133) - duben 2023

Kvalita půdy - Návod pro ekotoxikologickou charakterizaci půd a půdních materiálů

65 Kč

ČSN EN ISO 17616/změna Z1 (836134) - duben 2023

Kvalita půdy - Návod pro výběr a hodnocení biologických zkoušek pro ekotoxikologickou charakterizaci půd a půdních materiálů

125 Kč

ČSN EN ISO 19204 (836135) - duben 2023

Kvalita půdy - Postup pro místně specifické posuzování ekologických rizik kontaminace půdy (přístup TRIAD pro kvalitu půdy)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 18134-1 (838220) - duben 2023 aktuální vydání

Tuhá biopaliva - Stanovení obsahu vody - Část 1: Referenční metoda

190 Kč

85 Zdravotnictví

ČSN EN ISO 18778 (852114) - duben 2023 aktuální vydání

Respirační přístroje - Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost přístrojů pro kojenecké kardiorespirační monitory

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN ISO 7494-2 (856050) - duben 2023 aktuální vydání

Stomatologie - Stacionární stomatologické soupravy a stomatologická křesla - Část 2: Systémy pro vzduch, vodu, sání a odpadní vody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 5467-1 (856060) - duben 2023

Stomatologie - Mobilní stomatologické jednotky a stomatologická křesla - Část 1: Obecné požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 5467-2 (856060) - duben 2023

Stomatologie - Mobilní stomatologické jednotky a stomatologická křesla - Část 2: Vzduchové, vodní, odsávací a odpadní systémy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 3107 (856341) - duben 2023 aktuální vydání

Stomatologie - Zinkoxideugenolové a zinkoxid-neeugenolové cementy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

87 Telekomunikace

ČSN ETSI EN 300 132-1 V2.2.1 (872006) - duben 2023

Environmentální inženýrství (EE) - Rozhraní pro napájení na vstupu zařízení informačních a komunikačních technologií (ICT) - Část 1: Střídavý proud (AC)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN ETSI EN 300 176-1 V2.4.1 (875012) - duben 2023

Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Specifikace zkoušek - Část 1: Rádio

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

945 Kč

ČSN ETSI EN 301 489-54 V1.1.1 (875101) - duben 2023

Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 54: Specifické podmínky pro pevné letecké a meteorologické radary umístěné na zemském povrchu - Harmonizovaná norma pro elektromagnetickou kompatibilitu

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

91 Vnitřní zařízení

ČSN EN 17737 (910215) - duben 2023

Nábytkové kování - Metody zkoušení a hodnocení odolnosti nábytkového kování vůči korozi

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

94 Výstrojné zboží

ČSN P CEN/TS 17676 (940401) - duben 2023

Směrnice pro bezpečný provoz fitness center během epidemie

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 4530 (945052) - duben 2023

Smaltované výrobky - Stanovení odolnosti proti teplu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 28765 (945071) - duben 2023 aktuální vydání

Smalty - Navrhování ocelových nádrží se šroubovými spoji určených ke skladování nebo ke zpracovávání vody nebo komunálních nebo průmyslových odpadních vod a kalů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 13807 (945073) - duben 2023 aktuální vydání

Smalty - Stanovení teploty tvoření trhlin při zkoušce tepelným rázem u smaltů pro chemický průmysl

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 6769 (945074) - duben 2023

Smalty - Stanovení vrypové tvrdosti podle Mohse

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

98 Zdravotnická informatika

ČSN EN ISO 13131 (980031) - duben 2023

Zdravotnická informatika - Telemedicínské služby - Směrnice pro plánování kvality

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN ISO 13119 (981037) - duben 2023 aktuální vydání

Zdravotnická informatika - Zdroje klinických znalostí - Metadata

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč
foo