ČSN (normy i změny) z března 2023

zobrazit normy po skupinách

01 Obecná třída

ČSN EN ISO/CIE 11664-2 (011720) - březen 2023

Kolorimetrie - Část 2: Normální druhy světla CIE

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 18563-1 (015063) - březen 2023

Nedestruktivní zkoušení - Charakterizace a ověřování ultrazvukového phased array zařízení - Část 1: Přístroje

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

Norma byla zrušena k 1. květnu 2023 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 15531-2 (018234) - březen 2023 aktuální vydání

Veřejná přeprava osob - Pracovní rozhraní pro informace v reálném čase vztahující se k provozu veřejné přepravy osob - Část 2: Komunikační infrastruktura

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

990 Kč

ČSN P ISO/TS 20684-6 (018277) - březen 2023

Inteligentní dopravní systémy - Datové rozhraní SNMP pro moduly na infrastruktuře - Část 6: Příkazy

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN P CEN/TS 16157-12/Oprava 1 (018295) - březen 2023

Inteligentní dopravní systémy - Specifikace výměnného formátu DATEX II pro řízení dopravy a dopravní informace - Část 12: Publikace o obslužných zařízeních a vybavenosti

20 Kč

05 Svařování, pájení, řezání kovů a plastů

ČSN EN ISO 17636-1 (051150) - březen 2023 aktuální vydání

Nedestruktivní zkoušení svarů - Radiografické zkoušení - Část 1: Metody rentgenového a gama záření využívající film

440 Kč

ČSN EN ISO 17636-2 (051150) - březen 2023

Nedestruktivní zkoušení svarů - Radiografické zkoušení - Část 2: Metody rentgenového a gama záření využívající digitální detektory

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

Norma byla zrušena k 1. září 2023 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

06 Topení, průmyslové pece, vařidla a topidla

ČSN EN 497 ed. 2 (061453) - březen 2023 aktuální vydání

Specifikace pro spotřebiče spalující zkapalněné uhlovodíkové plyny - Víceúčelové vařidlové hořáky pro venkovní použití - Varné nádoby o průměru větším než 300 mm

440 Kč

ČSN EN 497/změna Z1 (061453) - březen 2023

Specifikace pro spotřebiče spalující zkapalněné uhlovodíkové plyny - Víceúčelové vařidlové hořáky pro venkovní použití

Změna byla zrušena k 31. prosinci 2023.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

07 Kotle

ČSN EN 15502-1/Oprava 1 (075316) - březen 2023

Kotle na plynná paliva pro ústřední vytápění - Část 1: Obecné požadavky a zkoušky

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

20 Kč

ČSN EN 15502-2-1 (075316) - březen 2023 aktuální vydání

Kotle na plynná paliva pro ústřední vytápění - Část 2-1: Zvláštní norma pro kotle provedení C a kotle provedení B2, B3 a B5, se jmenovitým tepelným příkonem nejvýše 1 000 kW

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN EN 15502-2-1 +A1/změna Z1 (075316) - březen 2023

Kotle na plynná paliva pro ústřední vytápění - Část 2-1: Zvláštní norma pro kotle provedení C a kotle provedení B2, B3 a B5, se jmenovitým tepelným příkonem nejvýše 1 000 kW

Změna bude zrušena k 30. září 2025.

32 Kč

13 Armatury a potrubí

ČSN EN 1515-4/Oprava 1 (131501) - březen 2023

Příruby a přírubové spoje - Šrouby a matice - Část 4: Výběr šroubů a matic pro zařízení podléhající směrnici pro tlaková zařízení 2014/68/EU

20 Kč

ČSN EN 14525 (132040) - březen 2023 aktuální vydání

Spojky a přírubové adaptéry vyrobené z tvárné litiny pro velké rozsahy úchylek spojů potrubí z různých materiálů: tvárné litiny, šedé litiny, oceli, PVC-U, PVC-O, PE a vulkánfíbru

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

18 Průmyslová automatizace

ČSN EN IEC 61139-2 (183001) - březen 2023

Průmyslové sítě - Drobné digitální komunikační rozhraní - Část 2: Rozšíření funkční bezpečnosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 530 Kč

ČSN EN 62453-2 ed. 2/změna Z1 (184023) - březen 2023

Specifikace rozhraní pro nástroje pro práci v poli (FDT) - Část 2: Koncepty a podrobný popis

Změna bude zrušena k 5. říjnu 2025.

32 Kč

ČSN EN 62453-309 ed. 2/změna Z1 (184023) - březen 2023

Specifikace rozhraní pro nástroje pro práci v poli (FDT) - Část 309: Integrace komunikačního profilu - IEC 61784 CPF 9

Změna bude zrušena k 7. říjnu 2025.

32 Kč

ČSN EN IEC 62453-2 ed. 3 (184023) - březen 2023

Specifikace rozhraní pro nástroje pro práci v poli (FDT) - Část 2: Koncepty a podrobný popis

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 270 Kč

ČSN EN IEC 62453-309 ed. 3 (184023) - březen 2023

Specifikace rozhraní pro nástroje pro práci v poli (FDT) - Část 309: Integrace komunikačního profilu - IEC 61784 CPF 9

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

28 Kolejová vozidla

ČSN EN 12080 +A1 (280530) - březen 2023 aktuální vydání

Železniční aplikace - Nápravová ložiska - Valivá ložiska

440 Kč

31 Letectví a kosmonautika

ČSN EN 16603-10-03 (310540) - březen 2023 aktuální vydání

Kosmické inženýrství - Zkoušení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

945 Kč

ČSN EN 16603-20-07 (310540) - březen 2023 aktuální vydání

Kosmické inženýrství - Elektromagnetická kompatibilita

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

33 Elektrotechnika - elektrotechnické předpisy

TNI IEC/TR 63161 (332202) - březen 2023

Přiřazení požadavků na integritu bezpečnosti - Základní zdůvodnění

440 Kč

ČSN EN IEC 61400-12 (333160) - březen 2023

Větrné elektrárny - Část 12: Měření výkonosti větrných elektráren - Přehled

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 9.23t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

360 Kč

ČSN EN IEC 61400-12-1 ed. 3 (333160) - březen 2023

Větrné elektrárny - Část 12-1: Měření výkonu větrných elektráren

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 9.23t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 010 Kč

ČSN EN IEC 61400-12-2 ed. 2 (333160) - březen 2023

Větrné elektrárny - Část 12-2: Výkonové charakteristiky větrných elektráren na základě měření anemometrem na gondole

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 9.23t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

610 Kč

ČSN EN IEC 61400-12-3 (333160) - březen 2023

Větrné elektrárny - Část 12-3: Výkonové charakteristiky - Kalibrace na stanovišti na základě měření

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 9.23t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN IEC 61400-12-5 (333160) - březen 2023

Větrné elektrárny - Část 12-5: Výkonové charakteristiky - Vyhodnocování překážek a terénu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 9.23t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

370 Kč

ČSN EN IEC 61400-12-6 (333160) - březen 2023

Větrné elektrárny - Část 12-6: Převodní funkce rychlosti větru na gondole založená na měření

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 9.23t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN IEC 61400-50 (333160) - březen 2023

Větrné elektrárny - Část 50: Měření větru - Přehled

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 9.23t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

250 Kč

ČSN EN IEC 61400-50-2 (333160) - březen 2023

Větrné elektrárny - Část 50-2: Měření větru - Využití technologie dálkového snímání umístěné na zemi

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 9.23t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

35 Elektrotechnika

ČSN EN 60669-2-1 ed. 3/změna Z1 (354106) - březen 2023

Spínače pro domovní a podobné pevné elektrické instalace - Část 2-1: Zvláštní požadavky - Elektronické spínače

Změna bude zrušena k 12. červenci 2025.

32 Kč

ČSN EN IEC 60669-2-1 ed. 4 (354106) - březen 2023

Spínače pro domovní a podobné pevné elektrické instalace - Část 2-1: Zvláštní požadavky - Elektronická řídicí zařízení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A11 3.23t

1 175 Kč

ČSN EN IEC 60669-2-1 ed. 4/změna A11 (354106) - březen 2023

Spínače pro domovní a podobné pevné elektrické instalace - Část 2-1: Zvláštní požadavky - Elektronická řídicí zařízení

230 Kč

ČSN EN 62271-4/změna Z1 (354206) - březen 2023

Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 4: Manipulace s fluoridem sírovým (SF6) a jeho použití ve vysokonapěťových spínacích a řídicích zařízeních

Změna bude zrušena k 26. srpnu 2025.

32 Kč

ČSN EN IEC 62271-4 ed. 2 (354206) - březen 2023

Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 4: Postupy pro manipulaci pro plyny pro izolaci a/nebo spínání

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

1 690 Kč

ČSN EN IEC 63171-5 (354622) - březen 2023

Konektory pro elektrická a elektronická zařízení - Část 5: Předmětová specifikace pro 2pólové kruhové konektory M8 a M12, stíněné a nestíněné, volné a pevné - Informace o mechanickém spojování, přiřazení pinů a dodatečné požadavky pro typ 5

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 62055-31/změna Z1 (356135) - březen 2023

Měření elektrické energie - Předplatné systémy - Část 31: Zvláštní požadavky - Statické činné elektroměry (třídy 1 a 2) s předplacením

Změna bude zrušena k 26. červenci 2025.

32 Kč

ČSN EN IEC 62055-31 ed. 2 (356135) - březen 2023

Měření elektrické energie - Předplatné systémy - Část 31: Zvláštní požadavky - Statické činné elektroměry (třídy 0,5, 1 a 2) s předplacením

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

570 Kč

ČSN EN IEC 62055-42 (356135) - březen 2023

Měření elektrické energie - Předplatné systémy - Část 42: Referenční čísla transakcí (TRN)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

770 Kč

ČSN EN 62387/změna Z1 (356674) - březen 2023

Přístroje radiační ochrany - Pasivní integrující dozimetrické systémy pro osoby, pracoviště a prostředí pro monitorování fotonového a beta záření

Změna bude zrušena k 14. říjnu 2025.

32 Kč

ČSN EN IEC 62387 ed. 2 (356674) - březen 2023

Přístroje radiační ochrany - Dozimetrické systémy s integrovanými pasivními detektory pro osoby, pracoviště a prostředí monitorující fotonové a beta záření

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A11 3.23t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

960 Kč

ČSN EN IEC 62387 ed. 2/změna A11 (356674) - březen 2023

Přístroje radiační ochrany - Dozimetrické systémy s integrovanými pasivními detektory pro osoby, pracoviště a prostředí monitorující fotonové a beta záření

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 62271-202 ed. 2/změna Z1 (357181) - březen 2023

Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 202: Blokové transformovny vn/nn

Změna bude zrušena k 27. červenci 2025.

32 Kč

ČSN EN IEC 62271-202 ed. 3 (357181) - březen 2023

Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 202: Blokové elektrické stanice na střídavý proud pro jmenovitá napětí nad 1 kV do 52 kV včetně

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 1.24t

790 Kč

ČSN EN 62271-203 ed. 2/změna Z1 (357190) - březen 2023

Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 203: Plynem izolované kovově kryté rozváděče pro jmenovitá napětí nad 52 kV

Změna bude zrušena k 4. červenci 2025.

32 Kč

ČSN EN IEC 62271-203 ed. 3 (357190) - březen 2023

Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 203: Plynem izolované kovově kryté rozváděče na střídavý proud pro jmenovitá napětí nad 52 kV

590 Kč

ČSN EN 62077 ed. 3/změna Z1 (359239) - březen 2023

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Optické vláknové cirkulátory - Kmenová specifikace

Změna byla zrušena k 14. září 2023.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN IEC 62077 ed. 4 (359239) - březen 2023

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Optické vláknové cirkulátory - Kmenová specifikace

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 61753-089-2/změna Z1 (359255) - březen 2023

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Norma funkčnosti - Část 089-2: Nekonektorovaná jednovidová obousměrná zařízení WWDM pro monitorování OTDR pro kategorii C - Řízené prostředí

Změna byla zrušena k 16. září 2023.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN IEC 61753-089-02 (359255) - březen 2023

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Norma funkčnosti - Část 089-02: Nekonektorovaná jednovidová obousměrná zařízení WWDM pro monitorování OTDR pro kategorii C - Vnitřní řízené prostředí

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

36 Elektrotechnika

ČSN EN 62493 ed. 2/změna A1 (360091) - březen 2023

Hodnocení osvětlovacích zařízení z hlediska vystavení člověka elektromagnetickým polím

125 Kč

ČSN 36 0340-1 IEC 61-1/změna Z53 (360340) - březen 2023

Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti. Část 1: Patice pro zdroje světla

440 Kč

ČSN 36 0340-2 IEC 61-2/změna Z50 (360340) - březen 2023

Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti. Část 2: Objímky

440 Kč

ČSN EN 61184 ed. 3/změna A1 (360382) - březen 2023

Bajonetové objímky

125 Kč

ČSN EN 60598-2-11 ed. 2/změna A1 (360600) - březen 2023

Svítidla - Část 2-11: Zvláštní požadavky - Svítidla pro akvária

190 Kč

ČSN EN 62841-2-1/změna A1 (361510) - březen 2023

Elektromechanické ruční nářadí, přenosné nářadí a žací a zahradní stroje - Bezpečnost - Část 2-1: Zvláštní požadavky na ruční vrtačky a příklepové vrtačky

230 Kč

ČSN EN 62841-2-1/změna A12 (361510) - březen 2023

Elektromechanické ruční nářadí, přenosné nářadí a žací a zahradní stroje - Bezpečnost - Část 2-1: Zvláštní požadavky na ruční vrtačky a příklepové vrtačky

190 Kč

ČSN EN IEC 62764-1 (367926) - březen 2023

Postupy měření úrovní magnetických polí vytvářených elektronickými a elektrickými zařízeními v automobilovém prostředí s ohledem na vystavení člověka - Část 1: Nízkofrekvenční magnetická pole

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

38 Energetika - požární bezpečnost

ČSN EN ISO 10101-3 (385576) - březen 2023 aktuální vydání

Zemní plyn - Stanovení vody metodou Karl Fischera - Část 3: Coulometrická metoda

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 24252 (386503) - březen 2023

Bioplynové systémy - Mimo domácnost a bez zplyňování

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

42 Hutnictví

ČSN ISO 1143 (420369) - březen 2023 aktuální vydání

Kovové materiály - Zkoušení únavy ohybem za rotace

350 Kč

ČSN EN 1978 (421311) - březen 2023 aktuální vydání

Měď a slitiny mědi - Měděné katody

230 Kč

43 Hutnictví - strojní zařízení

ČSN EN 15061 (433013) - březen 2023 aktuální vydání

Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní požadavky na strojní zařízení a vybavení linky na zpracování pásu

990 Kč

ČSN EN 17449 (433014) - březen 2023 aktuální vydání

Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní požadavky na dokončovací linky pro kovové pásy

945 Kč

45 Hlubinné vrtání a těžba nafty

ČSN EN ISO 23936-1 (450043) - březen 2023 aktuální vydání

Naftový a plynárenský průmysl včetně nízkouhlíkové energetiky - Nekovové materiály v kontaktu s látkami souvisejícími s těžbou ropy a zemního plynu - Část 1: Termoplasty

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

50 Průmysl papírenský

ČSN EN ISO 12625-4 (500371) - březen 2023 aktuální vydání

Tissue papíry a tissue výrobky - Část 4: Stanovení pevnosti v tahu, protažení při maximální síle a absorpce energie v tahu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

65 Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN ISO 13736/změna A1 (656067) - březen 2023

Stanovení bodu vzplanutí - Metoda uzavřeného kelímku podle Abela

125 Kč

66 Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN 14885 (665021) - březen 2023 aktuální vydání

Chemické dezinfekční přípravky a antiseptika - Použití evropských norem pro chemické dezinfekční přípravky a antiseptika

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 9.23t

590 Kč

ČSN EN 17658 (665234) - březen 2023

Chemické dezinfekční přípravky a antiseptika - Chemická dezinfekce textilií pro domácí použití - Zkušební metoda a požadavky (fáze 2 / stupeň 2)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

68 Výrobky chemického průmyslu

ČSN 68 1512 (681512) - březen 2023 aktuální vydání

Kosmetické přípravky - Pudry a zásypy - Fyzikální a chemické zkoušení

125 Kč

ČSN EN ISO 18415/změna A1 (681550) - březen 2023

Kosmetika - Mikrobiologie - Průkaz specifických a nespecifických mikroorganismů

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN ISO 16212/změna A1 (681552) - březen 2023

Kosmetika - Mikrobiologie - Stanovení počtu kvasinek a plísní

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN ISO 21149/změna A1 (681556) - březen 2023

Kosmetika - Mikrobiologie - Stanovení počtu a průkaz aerobních mezofilních bakterií

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 21150/změna A1 (681557) - březen 2023

Kosmetika - Mikrobiologie - Průkaz Escherichia coli

125 Kč

ČSN EN ISO 22717/změna A1 (681558) - březen 2023

Kosmetika - Mikrobiologie - Průkaz Pseudomonas aeruginosa

125 Kč

ČSN EN ISO 22718/změna A1 (681559) - březen 2023

Kosmetika - Mikrobiologie - Průkaz Staphylococcus aureus

125 Kč

ČSN EN ISO 11930/změna A1 (681561) - březen 2023

Kosmetika - Mikrobiologie - Hodnocení antimikrobiální ochrany kosmetického výrobku

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

69 Strojní zařízení chemického průmyslu

ČSN EN 17763 (692612) - březen 2023

Odstředivky - Odstředivky na lodní palivo - Stanovení výkonu separace částic a certifikovaného průtoku (CFR) za definovaných zkušebních podmínek

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

70 Výrobky ze skla a tavených hornin

ČSN EN ISO 8536-3/změna A1 (703350) - březen 2023

Infuzní přístroje pro lékařské účely - Část 3: Hliníková víčka pro infuzní láhve

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN ISO 8362-2/změna A1 (703360) - březen 2023

Obaly pro injekční přípravky a příslušenství - Část 2: Uzávěry pro injekční lahvičky

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

72 Stavební suroviny, materiály a výrobky

ČSN EN 933-5 (721193) - březen 2023

Zkoušení geometrických vlastností kameniva - Část 5: Stanovení podílu drcených zrn v hrubém a přírodním kamenivu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma byla zrušena k 1. srpnu 2023 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 1097-7 (721194) - březen 2023

Zkoušení mechanických a fyzikálních vlastností kameniva - Část 7: Stanovení měrné hmotnosti fileru - Pyknometrická zkouška

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma byla zrušena k 1. srpnu 2023 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 1468 (721866) - březen 2023

Přírodní kámen - Hrubé desky - Požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma byla zrušena k 1. srpnu 2023 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 21813 (727521) - březen 2023

Jemná keramika (speciální keramika, speciální technická keramika) - Metody chemické analýzy pro vysoce čisté prášky titaničitanu barnatého

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

73 Navrhování a provádění staveb

ČSN EN ISO 19650-4 (730150) - březen 2023

Organizace a digitalizace informací o budovách a inženýrských stavbách včetně informačního modelování staveb (BIM) - Management informací s využitím informačního modelování staveb - Část 4: Výměna informací

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 17020-2 (730871) - březen 2023

Rozšířená aplikace výsledků zkoušek trvanlivosti samozavírání požárně odolných a/nebo kouřotěsných dveřních sestav a otevíravých oken - Část 2: Trvanlivost samozavírání ocelových svinovacích uzávěrů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

TNI CWA 17727 (730970) - březen 2023

Budování odolnosti měst - Směrnice pro spojení managementu rizik katastrof s adaptací na změnu klimatu - Historické oblasti

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

ČSN EN 12504-2 (731303) - březen 2023 aktuální vydání

Zkoušení betonu v konstrukcích - Část 2: Nedestruktivní zkoušení - Stanovení tvrdosti odrazovým tvrdoměrem

190 Kč

ČSN 73 6121 (736121) - březen 2023 aktuální vydání

Stavba vozovek - Hutněné asfaltové vrstvy - Provádění a kontrola shody

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 6.23t

590 Kč

ČSN 73 6214/změna Z1 (736214) - březen 2023

Navrhování betonových mostních konstrukcí

32 Kč

75 Vodní hospodářství

ČSN EN ISO 20596-2 (757560) - březen 2023

Kvalita vod - Stanovení cyklických těkavých methylsiloxanů ve vodách - Část 2: Metoda extrakce kapalina-kapalina s plynovou chromatografií-hmotnostní spektrometrií (GC-MS)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 19040-1 (757832) - březen 2023

Kvalita vod - Stanovení estrogenního potenciálu vod a odpadních vod - Část 1: Screening estrogenů s použitím kvasinek (Saccharomyces cerevisiae)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN ISO 19040-2 (757832) - březen 2023

Kvalita vod - Stanovení estrogenního potenciálu vod a odpadních vod - Část 2: Screening estrogenů s použitím kvasinek (A-YES, Arxula adeninivorans)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN ISO 19040-3 (757832) - březen 2023

Kvalita vod - Stanovení estrogenního potenciálu vod a odpadních vod - Část 3: Zkouška in vitro s použitím lidských buněk

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

76 Služby

ČSN EN ISO 24804 (761308) - březen 2023

Rekreační potápění - Požadavky na výcvik potápěčů s dýchacím přístrojem - Bezdekompresní potápění

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 24805 (761309) - březen 2023

Rekreační potápění - Požadavky na výcvik potápěčů s dýchacím přístrojem - Dekompresní potápění do 45 m

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

80 Textilní suroviny a výrobky

ČSN EN 17681-1 (800300) - březen 2023

Textilie a textilní výrobky - Organicky vázaný fluor - Část 1: Stanovení netěkavých sloučenin extrakční metodou s využitím kapalinové chromatografie

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 17681-2 (800300) - březen 2023

Textilie a textilní výrobky - Organicky vázaný fluor - Část 2: Stanovení těkavých sloučenin extrakční metodou s využitím plynové chromatografie

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

83 Ochrana životního prostředí, pracovní a osobní ochrana, bezpečnost strojních zařízení a ergonomie

ČSN EN ISO 13137 (833637) - březen 2023 aktuální vydání

Ovzduší na pracovišti - Čerpadla pro osobní odběr vzorků chemických látek a biologických činitelů - Požadavky a zkušební metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN P CEN/TS 17847 (838026) - březen 2023

Charakterizace odpadů - Stanovení vybraných nízkovroucích alkoholů s použitím plynové chromatografie s plamenoionizační detekcí po statické head-space extrakci (HS-GC-FID)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 21646 (838317) - březen 2023 aktuální vydání

Tuhá alternativní paliva - Příprava vzorku

550 Kč

85 Zdravotnictví

ČSN EN ISO 18618 (856049) - březen 2023 aktuální vydání

Stomatologie - Kompatibilita CAD/CAM systémů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN ISO 9333 (856312) - březen 2023 aktuální vydání

Stomatologie - Dentální pájky tvrdé

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 22674 (856359) - březen 2023 aktuální vydání

Stomatologie - Kovové materiály pro fixní a snímatelné náhrady a aparáty

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

87 Telekomunikace

ČSN ETSI EN 303 132 V2.1.1 (875178) - březen 2023

Námořní zařízení pro vyhledávání trosečníků VHF používající digitální selektivní volání (DSC třída M) - Harmonizovaná norma pro přístup k rádiovému spektru a pro vlastnosti pro záchranné služby

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN ETSI EN 301 406-1 V3.1.1 (875534) - březen 2023

Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Harmonizovaná norma pro přístup k rádiovému spektru - Část 1: DECT, DECT Evolution a DECT ULE

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN ETSI EN 303 980 V1.3.1 (876057) - březen 2023

Družicové pozemské stanice a systémy (SES) - Pevně instalované pozemské stanice a za pohybu provozované pozemské stanice komunikující s negeostacionárními družicovými systémy (NEST) v kmitočtových pásmech 11 GHz až 14 GHz - Harmonizovaná norma pro přístup k rádiovému spektru

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN ETSI EN 303 981 V1.3.1 (876059) - březen 2023

Družicové pozemské stanice a systémy (SES) - Pevně instalované širokopásmové pozemské stanice a za pohybu provozované širokopásmové pozemské stanice komunikující s negeostacionárními družicovými systémy (WBES) v kmitočtových pásmech 11 GHz až 14 GHz - Harmonizovaná norma pro přístup k rádiovému spektru

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN ETSI EN 300 468 V1.17.1 (879012) - březen 2023

Digitální televizní vysílání (DVB) - Specifikace pro služební informace (SI) v systémech DVB

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 530 Kč

94 Výstrojné zboží

TNI CEN/TR 17842-1 (940536) - březen 2023

Zařízení a povrch dětského hřiště - Část 1: Odpovědi na žádosti o interpretaci EN 1176:2017 a jejich částí (2018-2019)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN ISO 4532/změna Z1 (945050) - březen 2023

Smalty. Stanovení odolnosti smaltovaných výrobků proti nárazu. Zkouška nastřelováním

65 Kč

ČSN EN ISO 8291/změna Z1 (945050) - březen 2023

Smalty. Metoda zkoušení samočisticích schopností

65 Kč

ČSN EN ISO 2747/změna Z1 (945059) - březen 2023

Smalty - Smaltované varné nádobí - Stanovení odolnosti proti tepelnému rázu

65 Kč

97 Výměna dat

ČSN EN ISO 6709 (979870) - březen 2023 aktuální vydání

Normativní reprezentace geografického bodového místa souřadnicemi

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN ISO 19168-2 (979888) - březen 2023

Geografická informace - Geoprostorové aplikace API pro vzhledy jevů - Část 2: Souřadnicové referenční systémy podle reference

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč
foo