ČSN (normy i změny) z března 1990

zobrazit normy po skupinách

01 Obecná třída

ČSN 01 3870 (013870) - březen 1990

Reprografie. Mikrofiše průmyslových katalogů

125 Kč

ČSN 01 4060 (014060) - březen 1990

Základní pravidla zaměnitelnosti. Povrchová úprava závitů ochrannými povlaky. Základní ustanovení

125 Kč

ČSN 01 4061 (014061) - březen 1990

Základní pravidla zaměnitelnosti. Povrchová úprava závitu elektrolyticky vyloučenými kovovými povlaky

125 Kč

ČSN 01 4405/změna Za (014405) - březen 1990

Základní pravidla zaměnitelnosti. Tolerance tvaru a polohy. Číselné hodnoty

32 Kč

ČSN 01 5056 (015056) - březen 1990

Nedestruktivní zkoušení. Zkoušení ocelových drátů metodou vířivých proudů

65 Kč

13 Armatury a potrubí

ČSN 13 0725 (130725) - březen 1990

Potrubí. Třmeny pro potrubí

125 Kč

ČSN 13 0871 (130871) - březen 1990

Potrubí. Stojany kotevní

125 Kč

ČSN 13 1075 (131075) - březen 1990

Potrubí. Úprava konců součástí potrubí pro svařování

230 Kč

16 Výrobky z plechu a drátu

ČSN 16 6110/změna Za (166110) - březen 1990

Stavební kování. Kování pro otevírání a sklápění okenních křídel. Technické předpisy

32 Kč

19 Optické přístroje, zařízení pro kinematografii a reprografii

ČSN 19 6791 (196791) - březen 1990

Reprografie. Mikrografické cívky

230 Kč

ČSN 19 6792 (196792) - březen 1990

Reprografie. Krabičky pro mikrofilmy. Hlavní rozměry a technické požadavky

65 Kč

23 Nářadí

ČSN 23 0310/změna Za (230310) - březen 1990

Štipacie kliešte. Základné rozmery

Změna byla zrušena k 1. červnu 2003.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

34 Elektrotechnika

ČSN 34 3102/změna Za (343102) - březen 1990

Elektrotechnické předpisy ČSN. Bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci na elektrických strojích

Změna byla zrušena k 31. prosinci 2005.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

36 Elektrotechnika

ČSN 36 0340-1 IEC 61-1 (360340) - březen 1990

Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti. Část 1: Patice pro zdroje světla

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 6.94t, Z3 3.96t, Z2 5.96t, Z4 4.97t, Z5 4.97t, Z6 7.97t, Z8 4.98t, Z7 4.98t, Z9 6.98t, Z10 10.98t, Z11 1.99t, Z12 1.00t, Z13 4.00t, Z14 4.01t, Z16 1.02t, Z15 1.02t, Z18 1.03t, Z19 2.03t, Z20 7.03t, Z21 1.04t, Z22 6.04t, Z23 8.04t, Z24 5.05t, Z25 8.05t, Z26 7.06t, Z27 4.07t, Z28 11.07t, Z29 1.08t, Z30 4.09t, Z31 2.10t, Z32 4.10t, Z33 6.11t, Z34 6.11t, Z36 4.12t, Z35 4.12t, Z37 9.12t, Z38 5.13t, Z39 11.13t, Z40 11.14t, Z41 4.15t, Z42 10.15t, Z44 5.16t, Z43 6.16t, Z45 2.17t, Z46 8.17t, Z47 2.18t, Z48 8.18t, Z49 3.19t

26 262 Kč

ČSN 36 0340-3 IEC 61-3 (360340) - březen 1990

Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti. Část 3: Kalibry

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 3.92t, Z2 5.94t, Z4 3.96t, Z3 5.96t, Z5 7.97t, Z6 8.97t, Z7 8.97t, Z9 4.98t, Z8 4.98t, Z10 6.98t, Z11 10.98t, Z12 2.99t, Oprava 1 1.00t, Z13 1.00t, Z14 4.00t, Z15 4.01t, Z17 1.02t, Z16 1.02t, Z18 7.02t, Z19 1.03t, Z20 2.03t, Z21 7.03t, Z22 1.04t, Z23 6.04t, Z24 8.04t, Z25 5.05t, Z26 8.05t, Z27 7.06t, Z28 4.07t, Z29 11.07t, Z30 1.08t, Z31 2.10t, Z32 4.10t, Z34 6.11t, Z33 6.11t, Z36 5.12t, Z35 5.12t, Z37 9.12t, Z38 5.13t, Z39 11.13t, Z40 11.14t, Z41 10.15t, Z42 4.16t, Z43 5.16t, Z44 2.17t, Oprava 2 6.17t, Z45 2.18t, Z46 8.18t, Z47 3.19t, Z48 3.20t

42 522 Kč

41 Hutnictví - materiálové listy ocelí

ČSN 41 7153 (417153) - březen 1990

Ocel 17 153 chromová

230 Kč

42 Hutnictví

ČSN 42 0338 (420338) - březen 1990

Ocel na odlitky. Odběr zkušebních kusů a příprava zkušebních těles pro mechanické zkoušení

125 Kč

ČSN 42 3830 (423830) - březen 1990

Stříbro 42 3830 Ag 99,9

65 Kč

ČSN 42 3838 (423838) - březen 1990

Slitina stříbra 42 3838 AgPd30

65 Kč

ČSN 42 5676 (425676) - březen 1990

Kolejnice pro důlní a polní dráhy. Rozměry

190 Kč

43 Hutnictví - strojní zařízení

ČSN 43 3500/změna Za (433500) - březen 1990

Trubkárny a jejich úpravny. Názvosloví

125 Kč

44 Hornictví

ČSN 44 1397/změna Za (441397) - březen 1990

Tuhá paliva. Stanovení reaktivity hnědého uhlí ke kyslíku

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2007.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 44 1764 (441764) - březen 1990

Olověné koncentráty. Stanovení zlata a stříbra

190 Kč

57 Výrobky potravinářského průmyslu

ČSN 57 0820/změna Zb (570820) - březen 1990

Sušené mléčné výrobky. Kojenecká a dětská výživa. Technické požadavky

Změna byla zrušena k 1. červenci 2003.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

72 Stavební suroviny, materiály a výrobky

ČSN 72 3156/změna Za (723156) - březen 1990

Skúšanie betónových rúr

Změna byla zrušena k 1. listopadu 2004.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

99 Metrologie

ČSN 99 0652 (990652) - březen 1990

Posuvná měřidla s nonickou diferencí 0,02 mm. Technické požadavky

125 Kč

ČSN 99 0656 (990656) - březen 1990

Posuvná měřidla. Posuvky se stavítkem. Rozměry

65 Kč

ČSN 99 4178 (994178) - březen 1990

Obilní zkoušeče. Sekundární etalony 1., 2. řádu a provozní měřidla. Technické požadavky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 7.03t

222 Kč

ČSN 99 4179 (994179) - březen 1990

Obilní zkoušeče. Sekundární etalony 1., 2. řádu a provozní měřidla. Metody zkoušení pro úřední ověřování sekundárních etalonů a kalibraci provozních měřidel

190 Kč

ČSN 99 7101 (997101) - březen 1990

Schéma nadväznosti fotometrických meradiel

125 Kč

ČSN 99 7103 (997103) - březen 1990

Schéma nadväznosti zdrojov a detektorov intenzity ožarovania v rozsahu 0,001 až 102 W/m²

65 Kč