ČSN (normy i změny) z října 1987

zobrazit normy po skupinách

01 Obecná třída

ČSN 01 0230 (010230) - říjen 1987

Aplikovaná statistika. Analýza rozptylu

550 Kč

11 Čerpadla, hydraulická zařízení

ČSN 11 8000 (118000) - říjen 1987

Priemyselné mazacie zariadenia. Mazacie systémy. Termíny a definície

340 Kč

ČSN 11 9372 (119372) - říjen 1987

Jednotný systém hydrauliky všeobecného strojárstva. Jednostupňové a teleskopické priamočiare hydromotory. Technické požiadavky

125 Kč

ČSN 11 9373 (119373) - říjen 1987

Jednotný systém hydrauliky všeobecného strojárstva. Jednostupňové a teleskopické priamočiare hydromotory. Metódy skúšania

125 Kč

16 Výrobky z plechu a drátu

ČSN 16 6004 (166004) - říjen 1987

Nábytkové kování. Názvy a definice

230 Kč

20 Obráběcí stroje na kovy

ČSN 20 0675 (200675) - říjen 1987

Číslicové řídicí systémy. Všeobecné technické požadavky

230 Kč

22 Nástroje

ČSN 22 3410 (223410) - říjen 1987

Nástroje na závity. Kotouče na válcování metrických závitů

230 Kč

24 Upínací nářadí

ČSN 24 2315 (242315) - říjen 1987

Upínacie náradie. Držiak odpichovacích nožov

32 Kč

26 Zařízení dopravní a pro manipulaci s materiálem

ČSN 26 9018 (269018) - říjen 1987

Skladování. Technologické a technicko-ekonomické názvosloví

230 Kč

ČSN 26 9354 (269354) - říjen 1987

Kontejnery. Základní třídění

65 Kč

33 Elektrotechnika - elektrotechnické předpisy

ČSN 33 4000 (334000) - říjen 1987

Elektrotechnické předpisy. Požadavky na odolnost sdělovacích zařízení proti přepětí a nadproudu

340 Kč

41 Hutnictví - materiálové listy ocelí

ČSN 41 2010 (412010) - říjen 1987

Ocel 12 010

230 Kč

ČSN 41 2020 (412020) - říjen 1987

Ocel 12 020

230 Kč

ČSN 41 2023 (412023) - říjen 1987

Ocel 12 023

190 Kč

ČSN 41 2024 (412024) - říjen 1987

Ocel 12 024

190 Kč

ČSN 41 6121 (416121) - říjen 1987

Ocel 16 121 Cr-Ni

125 Kč

44 Hornictví

ČSN 44 1346 (441346) - říjen 1987

Tuhá paliva. Stanovení typů černých uhlí podle odraznosti

65 Kč

70 Výrobky ze skla a tavených hornin

ČSN 70 0600 (700600) - říjen 1987

Zkušební metody skla. Chemický rozbor skla. Společná ustanovení

230 Kč

ČSN 70 0601 (700601) - říjen 1987

Zkušební metody skla. Chemický rozbor skla. Rozklady

190 Kč

72 Stavební suroviny, materiály a výrobky

ČSN 72 5017/změna Zd (725017) - říjen 1987

Stanovení pevnosti v ohybu keramických hmot a výrobků

Změna byla zrušena k 1. listopadu 2005.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 72 5128/změna Za (725128) - říjen 1987

Stanovení obrusnosti keramických dlaždic

Změna byla zrušena k 1. září 2002.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

77 Obaly a obalová technika

ČSN 77 0230 (770230) - říjen 1987

Klimatické zkoušky ochranné účinnosti obalů a balení. Laboratorní modelové zkoušky

440 Kč