ČSN (normy i změny) z května 1987

zobrazit normy po skupinách

01 Obecná třída

ČSN 01 0229 (010229) - květen 1987

Aplikovaná statistika. Pravidla stanovení odhadů a konfidenčních mezí pro parametr Poissonova rozdělení

340 Kč

07 Kotle

ČSN 07 8600 (078600) - květen 1987

Kovové láhve na plyny. Uzavírací ventily pro nádoby na plyny. Rozdělení

125 Kč

ČSN 07 8601 (078601) - květen 1987

Kovové láhve na plyny. Uzavírací ventily pro láhve na plyny s plnicím přetlakem do 15 MPa. Všeobecná ustanovení

125 Kč

ČSN 07 8602 (078602) - květen 1987

Kovové láhve na plyny. Uzavírací ventily pro láhve na plyny s plnicím přetlakem do 20 MPa. Všeobecná ustanovení

125 Kč

ČSN 07 8612 (078612) - květen 1987

Kovové láhve na plyny. Uzavírací ventily s pojistkou a čepem W 19,2. Rozměry

65 Kč

ČSN 07 8616 (078616) - květen 1987

Kovové láhve na plyny. Uzavírací ventily pro láhve na propan-butan. Rozměry

65 Kč

ČSN 07 8621 (078621) - květen 1987

Kovové láhve na plyny. Uzavírací ventily s pojistkou a čepem W 27,8. Rozměry

65 Kč

ČSN 07 8625 (078625) - květen 1987

Kovové láhve na plyny. Uzavírací ventily se čtyřhranem pro láhve na jedovaté plyny. Rozměry

65 Kč

ČSN 07 8626 (078626) - květen 1987

Kovové láhve na plyny. Uzavírací ventily pro láhve na acetylén. Rozměry

65 Kč

ČSN 07 8627 (078627) - květen 1987

Kovové láhve na plyny. Uzavírací ventily s přírubou pro sudy na chlór. Rozměry

65 Kč

ČSN 07 8628 (078628) - květen 1987

Kovové láhve na plyny. Uzavírací ventily pro láhve na čpavek. Rozměry

65 Kč

ČSN 07 8630 (078630) - květen 1987

Kovové láhve na plyny. Uzavírací ventily pro láhve na oxid dusný. Rozměry

65 Kč

ČSN 07 8631 (078631) - květen 1987

Kovové láhve na plyny. Uzavírací ventily pro láhve na plyny s plnicím přetlakem do 20 MPa. Rozměry

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Za 3.89, Zb 1.90, Zc 4.91t

295 Kč

42 Hutnictví

ČSN 42 4315 (424315) - květen 1987

Slitina hliníku na odlitky 42 4315 AlCu4Ni2Mg2

125 Kč

ČSN 42 4330 (424330) - květen 1987

Slitina hliníku na odlitky 42 4330 AlSi12Mn

125 Kč

ČSN 42 4331 (424331) - květen 1987

Slitina hliníku na odlitky 42 4331 AlSi10MgMn

125 Kč

ČSN 42 4332 (424332) - květen 1987

Slitina hliníku na odlitky 42 4332 AlSi7Mg(Fe)

125 Kč

ČSN 42 4334 (424334) - květen 1987

Slitina hliníku na odlitky 42 4334 AlSi7MgTi

125 Kč

ČSN 42 4336 (424336) - květen 1987

Slitina hliníku na odlitky 42 4336 AlSi12NiCuMg

125 Kč

ČSN 42 4337 (424337) - květen 1987

Slitina hliníku na odlitky 42 4337 AlSi10CuMnMg

125 Kč

ČSN 42 4339 (424339) - květen 1987

Slitina hliníku na odlitky 42 4339 AlSi8Cu2Mn

125 Kč

ČSN 42 4352 (424352) - květen 1987

Slitina hliníku na odlitky 42 4352 AlSi11Cu2Mn

125 Kč

ČSN 42 4353 (424353) - květen 1987

Slitina hliníku na odlitky 42 4353 AlSi6Cu2

125 Kč

ČSN 42 4357 (424357) - květen 1987

Slitina hliníku na odlitky 42 4357 AlSi5Cu4Zn

125 Kč

ČSN 42 4361 (424361) - květen 1987

Slitina hliníku na odlitky 42 4361 AlCu8FeSi

125 Kč

ČSN 42 4384 (424384) - květen 1987

Slitina hliníku na odlitky 42 4384 AlSi10CuMn

125 Kč

ČSN 42 4386 (424386) - květen 1987

Slitina hliníku na odlitky 42 4386 AlSi20Cu2NiMgMn

125 Kč

44 Hornictví

ČSN 44 1701 (441701) - květen 1987

Rudy a koncentráty neželezných kovů. Všeobecné údaje k metodám chemického rozboru

125 Kč

ČSN 44 1852 (441852) - květen 1987

Manganové rudy, koncentráty a aglomeráty. Vážková metoda a metoda atomové absorpční spektrometrie stanovení obsahu oxidu barnatého

125 Kč

ČSN 44 1853 (441853) - květen 1987

Manganové rudy, koncentráty a aglomeráty. Metoda atomové absorpční spektrometrie a polarografická metoda stanovení obsahu olova

125 Kč

49 Průmysl dřevozpracující

ČSN 49 0681-2 (490681) - květen 1987

Skúšky ochranných prostriedkov na drevo. Skúška korozívnosti. Metóda zisťovania korozívneho účinku ochráneného dreva na kovy

125 Kč

65 Výrobky chemického průmyslu

ČSN 65 1041 (651041) - květen 1987

Oxid hlinitý. Metody chemického rozboru. Všeobecné údaje

125 Kč

ČSN 65 1059 (651059) - květen 1987

Oxid hlinitý. Metoda atomové absorpční spektrometrie a fotometrická metoda stanovení obsahu oxidu měďnatého

125 Kč

74 Části staveb

ČSN 74 6488-1 (746488) - květen 1987

Drevené dvere. Spôsob merania rozmerov polodrážky dverového krídla

65 Kč

ČSN 74 6488-2 (746488) - květen 1987

Drevené dvere. Spôsob merania osadenia závesov na dverovom krídle

125 Kč

83 Ochrana životního prostředí, pracovní a osobní ochrana, bezpečnost strojních zařízení a ergonomie

ČSN 83 7005 (837005) - květen 1987

Ochrana přírody. Krajiny. Termíny a definice

190 Kč