ČSN 65 1059 (651059)

Oxid hlinitý. Metoda atomové absorpční spektrometrie a fotometrická metoda stanovení obsahu oxidu měďnatého

Objednat
Cena: 125 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma je překladem ST SEV 5620-86. Platí především pro oxid hlinitý, určený pro výrobu hliníku a určuje metody stanovení oxidu měďnatého metodou atomové absorpční spektrometrie - pro hmotnostní zlomek oxidu měďnatého od 0,0005 do 0,005 % , a fotometrickou - pro hmotnostní zlomek oxidu měďnatého od 0,0005 do 0,01 %. Při provádění rozboru musí být dodržena veškerá ustanovení podle ČSN 65 1041. Podstata AAS metody: Metoda je založena na rozložení vzorku v kyselinách a změření atomové absorpce mědi při vlnové délce 324,7 nm v plameni acetylen-vzduch. Podstata fotometrické metody: Metoda je založena na alkalickém rozkladu vzorku, maskování rušivých prvků kyselinou citronovou, tvorbě žlutého komplexu mědi (I) s neocuproinem při hodnotě pH od 4 - 6, následné extrakci komplexu chloroformem a změření absorbance roztoku při vlnové délce 455 nm. Postup při provádění normalizovaných zkoušek je podrobně popsán. ČSN 65 1059 byla schválena 11.5.1987 a nabyla účinnosti od 1.7.1989.

Označení ČSN 65 1059 (651059)
Katalogové číslo 29953
Cena 125 Kč125
Datum schválení 11. 5. 1987
Datum účinnosti 1. 7. 1989
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran formátu A5
EAN kód 8590963299532
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 65 10 59
  • ČSN 651059
  • ČSN 65 10 59 : 1987
  • ČSN 651059:1987
  • ČSN 65 1059:1987