ČSN (normy i změny) z dubna 1987

zobrazit normy po skupinách

01 Obecná třída

ČSN 01 0228 (010228) - duben 1987

Aplikovaná statistika. Pravidla stanovení odhadů a konfidenčních mezí pro parametry binomického a záporného binomického rozdělení

340 Kč

02 Strojní součásti

ČSN 02 4210/změna Za (024210) - duben 1987

Hliníkové laná a hliníkové laná s oceľovou dušou pre elektrické vedenia

Změna byla zrušena k 1. lednu 2003.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

10 Kompresory, vakuová technika a pneumatická zařízení

ČSN 10 9102 (109102) - duben 1987

Jednotný systém pneumatiky všeobecného strojárstva. Jednočinné a dvojčinné valce. Metódy skúšok

125 Kč

ČSN 10 9423 (109423) - duben 1987

Jednotný systém pneumatiky všeobecného strojárstva. Redukčné ventily. Metódy skúšok

125 Kč

13 Armatury a potrubí

ČSN 13 7643 (137643) - duben 1987

Strojárske skrutkovanie. Uhlové hrdlá s koncom pod zárezný krúžok. Konštrukcia a základné rozmery

125 Kč

ČSN 13 7644 (137644) - duben 1987

Strojárske skrutkovanie. T - hrdlá s koncom pod zárezný krúžok. Konštrukcia a základné rozmery

125 Kč

ČSN 13 7680 (137680) - duben 1987

Strojárske skrutkovanie. Ploché tesnenie. Rozmery

65 Kč

22 Nástroje

ČSN 22 2130 (222130) - duben 1987

Frézy. Frézy válcové čelní pravořezné hrubozubé s válcovou stopkou

125 Kč

ČSN 22 2132 (222132) - duben 1987

Frézy. Frézy válcové čelní pravořezné polohrubozubé s válcovou stopkou

65 Kč

ČSN 22 2134 (222134) - duben 1987

Frézy. Frézy válcové čelní pravořezné jemnozubé s válcovou stopkou

65 Kč

ČSN 22 3012 (223012) - duben 1987

Závitníky ruční na trubkový válcový závit. Základní rozměry

125 Kč

ČSN 22 3045 (223045) - duben 1987

Závitníky strojní na trubkový válcový závit. Základní rozměry

125 Kč

25 Měřicí a kontrolní nářadí a přístroje

ČSN 25 1474/změna Za (251474) - duben 1987

Mikrometry s tvarovými měřicími doteky. Základní rozměry

32 Kč

34 Elektrotechnika

ČSN 34 6501/změna Za (346501) - duben 1987

Skúšky teplotnej odolnosti elektroizolačných materiálov

Změna byla zrušena k 1. září 2002.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

35 Elektrotechnika

ČSN 35 8191-4 IEC 115-4 (358191) - duben 1987

Neproměnné rezistory pro použití v elektronických zařízeních. Část 4: Dílčí norma. Neproměnné výkonové rezistory

340 Kč

ČSN 35 8191-4-1 IEC 115-4-1 (358191) - duben 1987

Neproměnné rezistory pro použití v elektronických zařízeních. Část 4-1: Vzorová předmětová specifikace. Neproměnné výkonové rezistory. Úroveň vyhodnocení: E

230 Kč

ČSN 35 8291-15-3 IEC 384-15-3 (358291) - duben 1987

Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních. Část 15-3: Vzorová předmětová specifikace. Neproměnné tantalové kondenzátory s tuhým elektrolytem a porézní anodou. Úroveň vyhodnocení: E

340 Kč

41 Hutnictví - materiálové listy ocelí

ČSN 41 4260 (414260) - duben 1987

Ocel 14 260 Si-Cr

190 Kč

42 Hutnictví

ČSN 42 0054 (420054) - duben 1987

Neželezné kovy a jejich slitiny. Označování chemickými značkami

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 6.96t, Z2 3.99t, Z3 1.00t

221 Kč

65 Výrobky chemického průmyslu

ČSN 65 6250 (656250) - duben 1987

Ropné výrobky. Stálost emulze

65 Kč

72 Stavební suroviny, materiály a výrobky

ČSN 72 1127/změna Za (721127) - duben 1987

Stanovení zrnitosti keramických látek sedimentací

65 Kč

74 Části staveb

ČSN 74 6501 (746501) - duben 1987

Ocelové zárubně. Společná ustanovení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Za 4.90, Zb 2.91t, Z3 4.00t, Z4 2.01t

359 Kč