ČSN (normy i změny) z října 1986

zobrazit normy po skupinách

25 Měřicí a kontrolní nářadí a přístroje

ČSN 25 0003 (250003) - říjen 1986

Prvé overovanie meradiel. Všeobecné požiadavky

125 Kč

ČSN 25 2303 (252303) - říjen 1986

Porovnávacie vzorky drsnosti povrchu. Metódy skúšania pre úradné overovanie

340 Kč

ČSN 25 7616 (257616) - říjen 1986

Skleněné areometry s neproměnnou hmotností. Hustoměry na mléko. Rozměry

125 Kč

26 Zařízení dopravní a pro manipulaci s materiálem

ČSN 26 8926 (268926) - říjen 1986

Přídavná zařízení pro zdvižné motorové vozíky. Třídění a názvy

230 Kč

35 Elektrotechnika

ČSN 35 1103/změna Za (351103) - říjen 1986

Výkonové transformátory. Názvy a definície

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2003.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

42 Hutnictví

ČSN 42 0042/změna Za (420042) - říjen 1986

Hutnické názvosloví. Ocel a její výroba

125 Kč

ČSN 42 0363 (420363) - říjen 1986

Zkoušení kovů. Zkoušky únavy kovů. Metodika zkoušení

230 Kč

ČSN 42 0633-4/změna Za (420633) - říjen 1986

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Kadmium. Stanovení obsahu železa metodou atomové absorpce a metodou fotometrickou

32 Kč

ČSN 42 9030 (429030) - říjen 1986

Výkovky ocelové zápustkové. Přídavky na obrábění, mezní úchylky rozměrů a tvarů

340 Kč

64 Plasty

ČSN 64 0181 (640181) - říjen 1986

Plasty. Metody stanovení tloušťky fólií a desek

125 Kč

73 Navrhování a provádění staveb

ČSN 73 5120 (735120) - říjen 1986

Objekty kotelen o výkonu 3,5 MW a větším. Společná ustanovení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 12.94t

405 Kč