ČSN (normy i změny) ze září 1986

zobrazit normy po skupinách

01 Obecná třída

ČSN 01 3487 (013487) - září 1986

Výkresy stavebných konštrukcií. Výkresy drevených stavebných konštrukcií

340 Kč

ČSN 01 4609 (014609) - září 1986

Ozubené převody s malým modulem. Základní profil

125 Kč

11 Čerpadla, hydraulická zařízení

ČSN 11 9111 (119111) - září 1986

Jednotný systém hydrauliky všeobecného strojírenství. Hydraulické prvky. Připojovací rozměry styčných ploch montážních desek

350 Kč

ČSN 11 9725 (119725) - září 1986

Jednotný systém hydrauliky všeobecného strojírenství. Nádrže. Všeobecné technické požadavky

125 Kč

12 Vzduchotechnická zařízení

ČSN 12 2013 (122013) - září 1986

Ventilátory axiální pro separátní větrání v dolech. Metody zkoušek

340 Kč

ČSN 12 3061 (123061) - září 1986

Vzduchotechnika. Ventilátory. Předpisy pro měření

440 Kč

ČSN 12 4000 (124000) - září 1986

Vzduchotechnika. Odlučovače a filtry. Společná ustanovení

125 Kč

22 Nástroje

ČSN 22 1441 (221441) - září 1986

Výstružníky. Strojné staviteľné výstružníky čelné s kužeľovou stopkou

32 Kč

ČSN 22 5101 (225101) - září 1986

Sekery. Technické předpisy

65 Kč

ČSN 22 6101 (226101) - září 1986

Nůžky na plech. Základní ustanovení

125 Kč

ČSN 22 9179 (229179) - září 1986

Jehlové pilníky diamantové. Technické požadavky a metody kontroly

125 Kč

26 Zařízení dopravní a pro manipulaci s materiálem

ČSN 26 9312 (269312) - září 1986

Plastové přepravky. Metoda zkoušení odolnosti proti horizontálnímu rázu

65 Kč

ČSN 26 9313 (269313) - září 1986

Plastové přepravky. Metoda zkoušení odolnosti proti rázu při volném pádu

65 Kč

ČSN 26 9314 (269314) - září 1986

Plastové přepravky. Metoda zkoušení stability stohu

65 Kč

ČSN 26 9315 (269315) - září 1986

Plastové přepravky. Metoda ověření ochranné schopnosti přepravek na láhve

65 Kč

38 Energetika - požární bezpečnost

ČSN 38 0810 (380810) - září 1986

Použití ochran před přepětím v silových zařízeních

230 Kč

41 Hutnictví - materiálové listy ocelí

ČSN 41 1300 (411300) - září 1986

Ocel 11 300

190 Kč

ČSN 41 1320 (411320) - září 1986

Ocel 11 320

190 Kč

ČSN 41 1330 (411330) - září 1986

Ocel 11 330

65 Kč

42 Hutnictví

ČSN 42 0623-2 (420623) - září 1986

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Nízkolegované slitiny mědi. Stanovení obsahu stříbra metodou atomové absorpce a metodou potenciometrické titrace

125 Kč

ČSN 42 0623-5 (420623) - září 1986

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Nízkolegované slitiny mědi. Stanovení obsahu telluru metodou atomové absorpce a metodou potenciometrické titrace

125 Kč

ČSN 42 0902 (420902) - září 1986

Hutnictví železa. Hutní výrobky z konstrukčních ocelí k zušlechťování

190 Kč

44 Hornictví

ČSN 44 6410 (446410) - září 1986

Plná vodná hrádza. Všeobecné zásady

125 Kč

68 Výrobky chemického průmyslu

ČSN 68 4041/změna Za (684041) - září 1986

Čisté chemikálie a zvláště čisté látky. Všeobecné směrnice pro vzorkování

32 Kč

72 Stavební suroviny, materiály a výrobky

ČSN 72 0109-3/změna Za (720109) - září 1986

Základní postup rozborů silikátů. Stanovení oxidu hlinitého titrační metodou po jeho oddělení ve formě hlinitanu

Změna byla zrušena k 1. listopadu 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 72 0110-5/změna Za (720110) - září 1986

Základní postup rozborů silikátů. Stanovení oxidu železitého fotometricky s 1,10-fenantrolinem

Změna byla zrušena k 1. listopadu 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

73 Navrhování a provádění staveb

ČSN 73 0822 (730822) - září 1986

Požárně technické vlastnosti hmot. Šíření plamene po povrchu stavebních hmot

125 Kč

ČSN 73 2045 (732045) - září 1986

Zjišťování hmotnosti stavebních dílců

125 Kč

79 Průmysl kožedělný

ČSN 79 2250 (792250) - září 1986

Obuvnícke vrchové usne. Vrchové chromité usne z hovädzinových štiepeniek. Velúry z hovädzinových štiepeniek

125 Kč

ČSN 79 2261 (792261) - září 1986

Obuvnícke vrchové usne. Vrchové chromité usne z bravčovíc. Bravčovicové velúry a nubuky

125 Kč