ČSN (normy i změny) z července 1986

zobrazit normy po skupinách

01 Obecná třída

ČSN 01 3844 (013844) - červenec 1986

Reprografie. Mikrofilmy

230 Kč

02 Strojní součásti

ČSN 02 3111 (023111) - červenec 1986

Hnací klínové řemeny klasických průřezů. Výpočet převodů a předávaných výkonů

340 Kč

08 Turbíny

ČSN 08 0000/změna Zb (080000) - červenec 1986

Názvosloví parních turbín

Změna byla zrušena k 1. září 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

11 Čerpadla, hydraulická zařízení

ČSN 11 9454 (119454) - červenec 1986

Jednotný systém hydrauliky všeobecného strojírenství. Filtry. Všeobecné technické požadavky

125 Kč

22 Nástroje

ČSN 22 0131 (220131) - červenec 1986

Obráběcí stroje na kovy. Řezné kapaliny

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Za 5.90t

262 Kč

24 Upínací nářadí

ČSN 24 1301 (241301) - červenec 1986

Upínací nářadí. Vrtačková sklíčidla s klíčem. Všeobecná ustanovení

190 Kč

25 Měřicí a kontrolní nářadí a přístroje

ČSN 25 0100 (250100) - červenec 1986

Metrologie. Typové zkoušky a schvalování typů měřidel. Všeobecné požadavky

125 Kč

28 Kolejová vozidla

ČSN 28 0335/změna Za (280335) - červenec 1986

Koľajové vozidlá. Jazdné obrysy obručí a vencov celistvých kolies. Rozchod 1435 a 1520 mm

Změna byla zrušena k 1. listopadu 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

42 Hutnictví

ČSN 42 0635-10 (420635) - červenec 1986

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Olovo. Stanovení obsahu zinku metodou atomové absorpce

125 Kč

ČSN 42 0635-11 (420635) - červenec 1986

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Olovo. Stanovení obsahu bismutu metodou atomové absorpce

125 Kč

ČSN 42 0635-12 (420635) - červenec 1986

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Olovo. Stanovení obsahu stříbra metodou atomové absorpce

125 Kč

ČSN 42 0635-13 (420635) - červenec 1986

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Olovo. Stanovení obsahu mědi metodou atomové absorpce

125 Kč

49 Průmysl dřevozpracující

ČSN 49 0616-2 (490616) - červenec 1986

Ochrana dreva. Impregnácia drevených podvalov. Dvojitý spôsob podľa Rüpinga. Modifikovaný spôsob

125 Kč

ČSN 49 0616-3 (490616) - červenec 1986

Ochrana dreva. Impregnácia drevených podvalov. Štvorcyklický spôsob

125 Kč

73 Navrhování a provádění staveb

ČSN 73 8101/změna Za (738101) - červenec 1986

Lešení. Společná ustanovení

Změna byla zrušena k 1. květnu 2005.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 73 8105/změna Za (738105) - červenec 1986

Dřevěná lešení

Změna byla zrušena k 1. srpnu 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 73 8106/změna Za (738106) - červenec 1986

Ochranné a záchytné konstrukce

32 Kč

ČSN 73 8107/změna Za (738107) - červenec 1986

Trubková lešení

Změna byla zrušena k 1. květnu 2005.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

80 Textilní suroviny a výrobky

ČSN 80 6304/změna Zb (806304) - červenec 1986

Výšivky. Základní ustanovení

Změna byla zrušena k 1. červnu 2008.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

88 Průmysl polygrafický

ČSN 88 4301/změna Za (884301) - červenec 1986

Knihy a časopisy. Formáty a základní technické požadavky

Změna byla zrušena k 1. únoru 2003.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.