ČSN (normy i změny) ze srpna 1985

zobrazit normy po skupinách

08 Turbíny

ČSN 08 5000 (085000) - srpen 1985

Názvosloví vodních turbín, akumulačních čerpadel, čerpadlových turbín a regulátorů vodních turbín

350 Kč

19 Optické přístroje, zařízení pro kinematografii a reprografii

ČSN 19 0020 (190020) - srpen 1985

Ohniskové vzdálenosti snímacích, zvětšovacích a promítacích objektivů

125 Kč

21 Tvářecí stroje

ČSN 21 0303 (210303) - srpen 1985

Tvářecí stroje. Vřetenové lisy. Geometrická přesnost

190 Kč

ČSN 21 0318 (210318) - srpen 1985

Tvářecí stroje. Vystřihovací automaty se spodním pohonem. Geometrická přesnost

190 Kč

25 Měřicí a kontrolní nářadí a přístroje

ČSN 25 8201 (258201) - srpen 1985

Tlakové teploměry

190 Kč

ČSN 25 8211 (258211) - srpen 1985

Číselníky a stupnice tlakových teploměrů. Technické požadavky

230 Kč

42 Hutnictví

ČSN 42 0139/změna Za (420139) - srpen 1985

Tyče pro výztuž do betonu. Technické dodací předpisy

Změna byla zrušena k 1. lednu 2008.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 42 5533/změna Za (425533) - srpen 1985

Tyče žebírkové pro výztuž do betonu z oceli značky 10 335. Rozměry

Změna byla zrušena k 1. lednu 2008.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 42 5535/změna Za (425535) - srpen 1985

Tyče žebírkové pro výztuž do betonu z oceli značky 10 425. Rozměry

Změna byla zrušena k 1. lednu 2008.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 42 5536/změna Za (425536) - srpen 1985

Tyče žebírkové pro výztuž do betonu z oceli značky 10 607. Rozměry

Změna byla zrušena k 1. lednu 2008.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

63 Průmysl gumárenský, pryžové výrobky

ČSN 63 1557 (631557) - srpen 1985

Zkoušení pneumatik. Měření hloubky desénových drážek a kontrola indikátorů opotřebení

125 Kč

70 Výrobky ze skla a tavených hornin

ČSN 70 0020/změna Za (700020) - srpen 1985

Vady ve skleněných výrobcích. Názvosloví

65 Kč

72 Stavební suroviny, materiály a výrobky

ČSN 72 1564 (721564) - srpen 1985

Cihlářské zeminy. Společná ustanovení

125 Kč

ČSN 72 1565-1 (721565) - srpen 1985

Zkoušení cihlářských zemin. Stanovení vlhkosti

65 Kč

ČSN 72 1565-10 (721565) - srpen 1985

Zkoušení cihlářských zemin. Stanovení přetvárných vlastností těst

230 Kč

ČSN 72 1565-11 (721565) - srpen 1985

Zkoušení cihlářských zemin. Stanovení maximální porovnávací rychlosti nezávadného sušení. Stanovení kritické vlhkosti

230 Kč

ČSN 72 1565-12 (721565) - srpen 1985

Zkoušení cihlářských zemin. Stanovení škodlivosti cicváru

65 Kč

ČSN 72 1565-13 (721565) - srpen 1985

Zkoušení cihlářských zemin. Stanovení náchylnosti ke tvorbě výkvětu

65 Kč

ČSN 72 1565-14 (721565) - srpen 1985

Zkoušení cihlářských zemin. Stanovení mrazuvzdornosti

65 Kč

ČSN 72 1565-2 (721565) - srpen 1985

Zkoušení cihlářských zemin. Stanovení zrnitosti sedimentací

125 Kč

ČSN 72 1565-3 (721565) - srpen 1985

Zkoušení cihlářských zemin. Stanovení zrnitosti sítovým rozborem. Orientační mineralogicko-petrografický popis zbytku na sítech

65 Kč

ČSN 72 1565-4 (721565) - srpen 1985

Zkoušení cihlářských zemin. Vytváření, sušení a výpal zkušebních tělísek

125 Kč

ČSN 72 1565-5 (721565) - srpen 1985

Zkoušení cihlářských zemin. Stanovení délkových změn sušením a pálením

65 Kč

ČSN 72 1565-6 (721565) - srpen 1985

Zkoušení cihlářských zemin. Stanovení ztráty hmotnosti pálením, nasákavosti, zdánlivé pórovitosti a objemové hmotnosti

65 Kč

ČSN 72 1565-7 (721565) - srpen 1985

Zkoušení cihlářských zemin. Stanovení pevnosti v ohybu

65 Kč

ČSN 72 1565-8 (721565) - srpen 1985

Zkoušení cihlářských zemin. Stanovení pevnosti v tlaku

65 Kč

ČSN 72 1565-9 (721565) - srpen 1985

Zkoušení cihlářských zemin. Stanovení odleživosti

65 Kč

73 Navrhování a provádění staveb

ČSN 73 0080 (730080) - srpen 1985

Ochrana stavebních konstrukcí proti korozi. Názvosloví

190 Kč