ČSN (normy i změny) z července 1985

zobrazit normy po skupinách

01 Obecná třída

ČSN 01 3111 (013111) - červenec 1985

Technické výkresy. Skládání výkresů

190 Kč

13 Armatury a potrubí

ČSN 13 4509-2 (134509) - červenec 1985

Průmyslové armatury. Metodika měření regulačních ventilů. Výpočtové vztahy pro průtok nestlačitelných tekutin

230 Kč

30 Silniční vozidla

ČSN 30 0171 (300171) - červenec 1985

Silniční vozidla. Světový kód výrobců (WMI)

125 Kč

ČSN 30 0172 (300172) - červenec 1985

Silniční vozidla. Identifikační číslo vozidla (VIN). Umístění a upevnění

65 Kč

34 Elektrotechnika

ČSN 34 2710/změna Zb (342710) - červenec 1985

Předpisy pro zařízení elektrické požární signalizace

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2011.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

57 Výrobky potravinářského průmyslu

ČSN 57 6010 (576010) - červenec 1985

Maso a masné výrobky. Termíny a definice

230 Kč

70 Výrobky ze skla a tavených hornin

ČSN 70 1304 (701304) - červenec 1985

Sklo ploché válcované opakní

125 Kč