ČSN (normy i změny) z dubna 1984

zobrazit normy po skupinách

11 Čerpadla, hydraulická zařízení

ČSN 11 9378 (119378) - duben 1984

Jednotný systém hydrauliky všeobecného strojárstva. Priamočiare jednostupňové hydromotory. Rady základných parametrov

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Za 7.89t

190 Kč

24 Upínací nářadí

ČSN 24 1321 (241321) - duben 1984

Upínací nářadí. Klíče k vrtačkovým sklíčidlům tříčelisťovým

65 Kč

25 Měřicí a kontrolní nářadí a přístroje

ČSN 25 8110 (258110) - duben 1984

Technické skleněné obalové teploměry pro teploty -90 °C až +600 °C

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Za 6.85, Zb 3.86, Zc 3.87t

255 Kč

42 Hutnictví

ČSN 42 0550-10 (420550) - duben 1984

Chemický rozbor ferozliatin. Rozbor ferochrómu. Stanovenie hliníka

190 Kč

ČSN 42 0550-2 (420550) - duben 1984

Chemický rozbor ferozliatin. Rozbor ferochrómu. Stanovenie chrómu

190 Kč

ČSN 42 0550-5 (420550) - duben 1984

Chemický rozbor ferozliatin. Rozbor ferochrómu. Stanovenie kremíka

125 Kč

ČSN 42 0550-6 (420550) - duben 1984

Chemický rozbor ferozliatin. Rozbor ferochrómu. Stanovenie fosforu

125 Kč

ČSN 42 0550-9 (420550) - duben 1984

Chemický rozbor ferozliatin. Rozbor ferochrómu. Stanovenie dusíka

125 Kč

ČSN 42 6427 (426427) - duben 1984

Tažené ocelové dráty kruhového a plochého průřezu, šicí

190 Kč

49 Průmysl dřevozpracující

ČSN 49 2316 (492316) - duben 1984

Konštrukčné dyhy

65 Kč

64 Plasty

ČSN 64 4002 (644002) - duben 1984

Plasty. Standardní skelné lamináty

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 5.99t

372 Kč

73 Navrhování a provádění staveb

ČSN 73 6614 (736614) - duben 1984

Zkoušky zdrojů podzemní vody

340 Kč