ČSN (normy i změny) z března 1984

zobrazit normy po skupinách

10 Kompresory, vakuová technika a pneumatická zařízení

ČSN 10 9201 (109201) - březen 1984

Jednotný systém pneumatiky všeobecného strojárstva. Tlmiče hluku na tlak pn 0,63 a 1,0 MPa. Technické požiadavky

125 Kč

11 Čerpadla, hydraulická zařízení

ČSN 11 9100 (119100) - březen 1984

Hydrostatické mechanismy. Montážní otvory pro ventily pro vsunutí do otvorů s upevňovací přírubou pro jmenovitý tlak do 32 MPa. Připojovací rozměry

125 Kč

ČSN 11 9101 (119101) - březen 1984

Hydrostatické mechanismy. Montážní otvory pro ventily pro zašroubování do otvorů s upevňovacím závitem pro jmenovitý tlak do 32 MPa. Připojovací rozměry

190 Kč

ČSN 11 9251 (119251) - březen 1984

Jednotný systém hydrauliky všeobecného strojírenství. Tlaková relé. Typorozměrové řady

125 Kč

22 Nástroje

ČSN 22 4710 (224710) - březen 1984

Brousicí segmenty. Typy a základní rozměry

125 Kč

ČSN 22 6000 (226000) - březen 1984

Tvářecí nástroje. Nástroje pro plošné tváření. Názvosloví

190 Kč