ČSN (normy i změny) ze září 1983

zobrazit normy po skupinách

01 Obecná třída

ČSN 01 6340/změna Za (016340) - září 1983

Soustava technologické dokumentace RVHP. Opěrné, upínací a ustavovací prvky. Grafické značky

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2003.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

07 Kotle

ČSN 07 0021 (070021) - září 1983

Horkovodní kotle. Typy a základní parametry

125 Kč

14 Chladicí technika

ČSN 14 0110 (140110) - září 1983

Názvosloví chladicí techniky

590 Kč

23 Nářadí

ČSN 23 0801 (230801) - září 1983

Šroubováky. Technické požadavky

125 Kč

35 Elektrotechnika

ČSN 35 9703 (359703) - září 1983

Vybíjecí tyče

125 Kč

42 Hutnictví

ČSN 42 0052 (420052) - září 1983

Hutní předvýrobky a výrobky z neželezných kovů a jejich slitin. Názvosloví

190 Kč

ČSN 42 5750 (425750) - září 1983

Trubky bezešvé z ocelí třídy 17 tvářené za tepla. Rozměry

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 6.99t

222 Kč

ČSN 42 6750 (426750) - září 1983

Trubky bezešvé přesné z ocelí třídy 17 tvářené za studena. Rozměry

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 6.99t

222 Kč

48 Lesnictví

ČSN 48 0055 (480055) - září 1983

Jehličnaté sortimenty surového dříví. Technické požadavky

230 Kč

ČSN 48 0056 (480056) - září 1983

Listnaté sortimenty surového dreva. Technické požiadavky

230 Kč

56 Výrobky potravinářského průmyslu

ČSN 56 0177-1 (560177) - září 1983

Metody zkoušení výrobků ze škrobu. Všeobecná ustanovení

125 Kč

65 Výrobky chemického průmyslu

ČSN 65 6235 (656235) - září 1983

Oleje. Stanovení oxidační stálosti

230 Kč

68 Výrobky chemického průmyslu

ČSN 68 4066 (684066) - září 1983

Čisté chemikálie. Příprava odměrných roztoků pro redox titrace

230 Kč

ČSN 68 4067 (684067) - září 1983

Čisté chemikálie. Příprava odměrných roztoků pro srážecí a nevodné titrace a jiné metody

230 Kč

79 Průmysl kožedělný

ČSN 79 2570 (792570) - září 1983

Technické, sportovní, ochranné a jiné tříslené mazané usně z hovězin

125 Kč

ČSN 79 2810 (792810) - září 1983

Ortopedické tříslené usně z hovězinových vazů a krajin

125 Kč

81 Strojní zařízení textilního průmyslu

ČSN 81 4001 (814001) - září 1983

Pletací stroje. Termíny a definice

340 Kč