ČSN (normy i změny) z října 1982

zobrazit normy po skupinách

17 Jemná mechanika

ČSN 17 7805 (177805) - říjen 1982

Závažia s hmotnosťou do 50 kg. Technické požiadavky. Metódy skúšania pre úradné overovanie

550 Kč