ČSN (normy i změny) z července 1982

zobrazit normy po skupinách

02 Strojní součásti

ČSN 02 2104 (022104) - červenec 1982

Svěrné délky čepů

230 Kč

13 Armatury a potrubí

ČSN 13 7603 (137603) - červenec 1982

Strojárske skrutkovanie. Konce hrdiel k zaskrutkovaniu a otvory v telese pre ploché tesnenia. Konštrukcia a základné rozmery

190 Kč

ČSN 13 7604 (137604) - červenec 1982

Strojárske skrutkovanie. Konce hrdiel pod prevlečné matice. Konštrukcia a základné rozmery

125 Kč

ČSN 13 7605 (137605) - červenec 1982

Strojárske skrutkovanie. Menovité svetlosti

125 Kč

ČSN 13 7606 (137606) - červenec 1982

Strojárske skrutkovanie. Pripojovacie závity

125 Kč

ČSN 13 7656 (137656) - červenec 1982

Strojárske skrutkovanie. Zárezné krúžky. Konštrukcia a základné rozmery

125 Kč

ČSN 13 7658 (137658) - červenec 1982

Strojárske skrutkovanie. Tesniace kuželíky. Konštrukcia a základné rozmery

125 Kč

ČSN 13 7665 (137665) - červenec 1982

Strojárske skrutkovanie. Prevlečné matice. Konštrukcia a základné rozmery

125 Kč

25 Měřicí a kontrolní nářadí a přístroje

ČSN 25 4015 (254015) - červenec 1982

Mezní závitové kalibry pro trubkový válcový závit. Funkční rozměry

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Za 3.87t

382 Kč

26 Zařízení dopravní a pro manipulaci s materiálem

ČSN 26 0002 (260002) - červenec 1982

Manipulace s materiálem. Názvosloví

340 Kč

38 Energetika - požární bezpečnost

ČSN 38 9419 (389419) - červenec 1982

Pevná sací šroubení. Rozměry

65 Kč

ČSN 38 9420 (389420) - červenec 1982

Pevná hrdla. Rozměry

32 Kč

42 Hutnictví

ČSN 42 0555-21 (420555) - červenec 1982

Chemický rozbor ferozliatin. Rozbor ferovolfrámu. Stanovenie volfrámu

190 Kč

ČSN 42 0555-24 (420555) - červenec 1982

Chemický rozbor ferozliatin. Rozbor ferovolfrámu. Stanovenie fosforu

125 Kč

ČSN 42 0555-25 (420555) - červenec 1982

Chemický rozbor ferozliatin. Rozbor ferovolfrámu. Stanovenie kremíka

125 Kč

ČSN 42 0555-26 (420555) - červenec 1982

Chemický rozbor ferozliatin. Rozbor ferovolfrámu. Stanovenie mangánu

125 Kč

ČSN 42 5641 (425641) - červenec 1982

Tyče korýtkového průřezu K pro důlní ocelovou výztuž - lehká řada. Rozměry

125 Kč

72 Stavební suroviny, materiály a výrobky

ČSN 72 2602/změna Za (722602) - červenec 1982

Skúšanie tehliarskych výrobkov. Zisťovanie vzhľadu a rozmerov

65 Kč

ČSN 72 5017/změna Zc (725017) - červenec 1982

Stanovení pevnosti v ohybu keramických hmot a výrobků

Změna byla zrušena k 1. listopadu 2005.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.