ČSN (normy i změny) z června 1982

zobrazit normy po skupinách

01 Obecná třída

ČSN 01 4811 (014811) - červen 1982

Řetězová kola pro hnací válečkové a pouzdrové řetězy. Metody výpočtu

125 Kč

10 Kompresory, vakuová technika a pneumatická zařízení

ČSN 10 9004 (109004) - červen 1982

Pneumostatické mechanizmy. Všeobecné technické požiadavky

125 Kč

21 Tvářecí stroje

ČSN 21 1301 (211301) - červen 1982

Tvářecí stroje. Lisy pro plošné tváření. Přiřazení T-drážek k lisům a rozměry děr pro zavedení šroubů do T-drážek

125 Kč

ČSN 21 1302 (211302) - červen 1982

Tvářecí stroje. Lisy pro plošné tváření. Rozměry vyhazovacích kolíků

125 Kč

ČSN 21 1303 (211303) - červen 1982

Tvářecí stroje. Lisy pro plošné tváření. Uspořádání T-drážek, děr pro upínání nástrojů a děr pro vyhazovací kolíky a vyrážeče

190 Kč

ČSN 21 1305 (211305) - červen 1982

Tvářecí stroje. Lisy pro plošné tváření. Rozměry děr pro vyhazovací kolíky a vyrážeče

125 Kč

ČSN 21 1306 (211306) - červen 1982

Tvářecí stroje. Lisy pro plošné tváření. Rozměry děr v beranech pro stopky

125 Kč

49 Průmysl dřevozpracující

ČSN 49 1012 (491012) - červen 1982

Listnaté rezivo. Technické požiadavky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Za 8.87t

222 Kč

56 Výrobky potravinářského průmyslu

ČSN 56 0246-10 (560246) - červen 1982

Metody zkoušení konzervárenských polotovarů a výrobků z ovoce a zeleniny. Stanovení sušiny

190 Kč

79 Průmysl kožedělný

ČSN 79 6595 (796595) - červen 1982

Brašnářské výrobky a kufry. Kufry

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Za 9.89t

295 Kč

83 Ochrana životního prostředí, pracovní a osobní ochrana, bezpečnost strojních zařízení a ergonomie

ČSN 83 7130 (837130) - červen 1982

Pravidla výběru a hodnocení vodních zdrojů pro hromadné zásobování pitnou a užitkovou vodou

230 Kč