ČSN (normy i změny) z dubna 1981

zobrazit normy po skupinách

01 Obecná třída

ČSN 01 4603-5 (014603) - duben 1981

Názvoslovie pre lícovanie ozubených prevodov. Závitovkové súkolesie s valcovou a globoidnou závitovkou

770 Kč

03 Strojní součásti - koroze a ochrana materiálu

ČSN 03 8376/změna Za (038376) - duben 1981

Zásady pro stavbu ocelových potrubí uložených v zemi. Kontrolní měření z hlediska ochrany před korozí

32 Kč

22 Nástroje

ČSN 22 2505 (222505) - duben 1981

Obrážecí kotoučové nože na evolventní ozubení s modulem od 0,3 do 0,9 mm

230 Kč

ČSN 22 2582 (222582) - duben 1981

Obrážecí kotoučové nože na evolventní ozubení s malými moduly s přímými zuby, nástrčné

125 Kč

25 Měřicí a kontrolní nářadí a přístroje

ČSN 25 3307 (253307) - duben 1981

Kalibry pro kuželová spojení. Úchylky

230 Kč

41 Hutnictví - materiálové listy ocelí

ČSN 41 7102 (417102) - duben 1981

Ocel 17 102 Cr-Mo

190 Kč

42 Hutnictví

ČSN 42 0021/změna Za (420021) - duben 1981

Ocelové trubky. Asfaltová izolace trubek pod DN 50

32 Kč

ČSN 42 0385 (420385) - duben 1981

Zkoušení kovů. Zkouška náchylnosti oceli ke stárnutí po plastické deformaci za studena

125 Kč

ČSN 42 0521 (420521) - duben 1981

Chemický rozbor technického železa. Stanovení kobaltu

230 Kč

62 Průmysl gumárenský, pryž

ČSN 62 1463 (621463) - duben 1981

Zkoušení pryže. Stanovení soudržnosti pryže s kovem

125 Kč

ČSN 62 1523 (621523) - duben 1981

Pryž. Metoda stanovení urychleného tepelného stárnutí v kyslíku

125 Kč

ČSN 62 1554 (621554) - duben 1981

Pryž. Metoda stanovení meze teploty křehnutí

230 Kč

73 Navrhování a provádění staveb

ČSN 73 2577 (732577) - duben 1981

Zkouška přídržnosti povrchové úpravy stavebních konstrukcí k podkladu

65 Kč

ČSN 73 2578 (732578) - duben 1981

Zkouška vodotěsnosti povrchové úpravy stavebních konstrukcí

65 Kč

ČSN 73 2579 (732579) - duben 1981

Zkouška mrazuvzdornosti povrchové úpravy stavebních konstrukcí

65 Kč

ČSN 73 2580 (732580) - duben 1981

Zkouška prostupu vodních par povrchovou úpravou stavebních konstrukcí

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 2.00t

157 Kč