Přihlásit | Registrovat | Jak nakupovat | Reklamace | Kontakty
Uživatel nepřihlášen (přihlásit)
Celková cena: 0 Kč | Košík je prázdný

Navigátor

ČSN 67 5801 (675801) Zrušená norma

Ředidla pro nátěrové hmoty. Základní a společná ustanovení

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Zobrazit všechny normy ze třídy 6758 Ředidla

ICS: 87.060.30 Rozpouštědla

Označení ČSN 67 5801 (675801)
Katalogové číslo 5108
Cena 125 Kč vč. DPH
Datum schválení 1. 4. 1981
Datum účinnosti 1. 5. 1981
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran
EAN kód 8590963051086
Norma byla zrušena k 1. 1. 2002

Anotace obsahu normy

Norma platí pro výrobu a dodávání ředidel nátěrových hmot. Obsahuje společná ustanovení, tj. zkoušení, dodávání, vzorkování, balení, značení, skladování a požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci s ředidly. Znaky jakosti jednotlivých druhů ředidel jsou uvedeny v přidružených normách jakosti jednotlivých výrobků. Ve všeobecných požadavcích je uvedeno, že tato ředilda jsou směsí organických rozpouštědel, jejichž páry ve vyšších koncentracích působí dráždivě a mohou poškodit zdraví. Při přímém styku s pokožkou ji odmašťují a dráždí. Zakazuje se proto používat ředidel k "očistě pokožky". Konečně odkazuje na pokyny pro bezpečnost a ochranu zdraví, které jsou uvedeny v Příloze. Za pozornost stojí kapitola IV Zkušební metody (čl. 9 až 20), kde jsou (bohužel jen odkazem) uvedeny normy, podle nichž se zjišťují některé požárně technické charakteristiky nátěrových hmot, a to: třída nebezpečnosti podle ČSN 65 0201 a bod vzplanutí podle ČSN 34 1480. Dále v kapitole VI. Balení, značení a skladování se předepisuje (čl. 24) uvést třídu nebezpečnosti podle ČSN 65 0201 a tento nápis: POZOR! Nebezpečné výpary! Vstřebává se pokožkou. Při práci je nutno intenzívně větrat, není dovoleno jíst, pít a kouřit. Nesmí se používat k mytí pokožky. Zvláštní (a velmi rozsáhlý) čl. 25 je věnován ředidlům, která by obsahovala více benzenu než 1%. V třístránkové (!) Příloze jsou uvedena jednak protipožární preventivní opatření, jednak požadavky na ochranu zdraví. Jsou v nich charakterizovány především akutní (narkotické) účinky rozpouštědel a uvedena (velmi detailně) technická i organizační preventivní opatření. Na závěr jsou, opět velmi podrobně, uvedeny pokyn pro první pomoc při nadýchání, požití, zasažení očí, pokožky a oděvu. Konečně je uvedena rozsáhlá tabulka 25 nejvyšších přípustných koncentrací rozpouštědel, které platily v době schválení normy s tím, že hodnoty pěti z nich (ethylglykolacetát, isobutylalkohol, methylcyklohexanon, ethylenglykolmonobutylether, isobutylacetát) jsou jen doporučené. ČSN 67 5801 byla schválena 24.6.1980 a nabyla účinnosti od 1.5.1981.
"Změnou a)-6/1984" se s účinností od 1.9.1984 mění čl. 27 o skladování ředidel, a to v souladu s ČSN 65 0201.

Označení této normy občas uvidíte zapsané jedním z alternativních způsobů:

  • ČSN 67 58 01
  • ČSN 675801
  • ČSN 67 58 01 : 1981
  • ČSN 675801:1981
  • ČSN 67 5801:1981