ČSN (normy i změny) z března 1981

zobrazit normy po skupinách

02 Strojní součásti

ČSN 02 1402/změna Zb (021402) - březen 1981

Přesné šestihranné matice malé

Změna byla zrušena k 1. listopadu 2003.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 02 1411/změna Za (021411) - březen 1981

Korunové matice

Změna byla zrušena k 1. listopadu 2003.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 02 1413/změna Zb (021413) - březen 1981

Přesné korunové matice malé

Změna byla zrušena k 1. listopadu 2003.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 02 1416/změna Zc (021416) - březen 1981

Drobné čtyřhranné matice nízké

32 Kč

ČSN 02 1431/změna Za (021431) - březen 1981

Uzavřené matice

32 Kč

ČSN 02 1491/změna Zb (021491) - březen 1981

Pojistné matice dvoudílné

Změna byla zrušena k 1. listopadu 2003.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 02 1611/změna Za (021611) - březen 1981

Hrubé korunové matice

Změna byla zrušena k 1. listopadu 2003.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 02 1665/změna Za (021665) - březen 1981

Křídlaté matice

32 Kč

ČSN 02 1669/změna Zb (021669) - březen 1981

Závěsné matice

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2004.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

21 Tvářecí stroje

ČSN 21 0308 (210308) - březen 1981

Tvářecí stroje. Kolenové razicí lisy. Geometrická přesnost

125 Kč

ČSN 21 0309 (210309) - březen 1981

Tvářecí stroje. Ohraňovací lisy. Geometrická přesnost

190 Kč

ČSN 21 0311 (210311) - březen 1981

Tvářecí stroje. Tabulové nůžky. Geometrická přesnost

125 Kč

42 Hutnictví

ČSN 42 9671 (429671) - březen 1981

Odlitky tlakové. Zásady pro navrhování

340 Kč

43 Hutnictví - strojní zařízení

ČSN 43 3000 (433000) - březen 1981

Válcovny a jejich úpravny. Názvosloví

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Za 3.91t

675 Kč

72 Stavební suroviny, materiály a výrobky

ČSN 72 3163/změna Za (723163) - březen 1981

Betonové prefabrikáty. Betonové trouby pro dešťové odpadní vody. Technické požadavky

Změna byla zrušena k 1. listopadu 2004.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

79 Průmysl kožedělný

ČSN 79 5793 (795793) - březen 1981

Sportovní obuv. Lyžařská obuv

230 Kč

80 Textilní suroviny a výrobky

ČSN 80 0023 (800023) - březen 1981

Názvosloví vad stuhařských a prýmkařských výrobků

125 Kč