ČSN (normy i změny) z října 1980

zobrazit normy po skupinách

07 Kotle

ČSN 07 0000 (070000) - říjen 1980

Názvosloví parních a horkovodních kotlů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Za 2.84t

1 335 Kč

25 Měřicí a kontrolní nářadí a přístroje

ČSN 25 7801 (257801) - říjen 1980

Vodomery. Základné ustanovenia

230 Kč

73 Navrhování a provádění staveb

ČSN 73 6190 (736190) - říjen 1980

Statická zatěžovací zkouška podloží a podkladních vrstev vozovek

230 Kč