ČSN (normy i změny) z května 1980

zobrazit normy po skupinách

01 Obecná třída

ČSN 01 4260 (014260) - květen 1980

Základní pravidla zaměnitelnosti. Tolerance polohy os děr pro spojovací součásti

350 Kč

ČSN 01 4685 (014685) - květen 1980

Základní pravidla zaměnitelnosti. Ozubené převody hřebenové s malým modulem. Lícování

340 Kč

02 Strojní součásti

ČSN 02 3203 (023203) - květen 1980

Článkové vysokopevnostní řetězy pro důlní zařízení. Metody zkoušení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Za 3.86t

222 Kč

09 Spalovací motory pístové

ČSN 09 0862 (090862) - květen 1980

Hlučnost pístových spalovacích motorů. Metodika měření a vyhodnocování hluku

340 Kč

41 Hutnictví - materiálové listy ocelí

ČSN 41 7455 (417455) - květen 1980

Ocel 17 455 Mn-Ni-Cr

65 Kč

42 Hutnictví

ČSN 42 0311 (420311) - květen 1980

Zkoušení kovů. Zkušební tyče pro zkoušku tahem. Základní ustanovení

125 Kč

ČSN 42 0314 (420314) - květen 1980

Zkoušení kovů. Zkušební tyče válcové k upínání kroužky pro zkoušku tahem

65 Kč

ČSN 42 0315 (420315) - květen 1980

Zkoušení kovů. Zkušební tyče válcové s hladkými válcovými hlavami pro zkoušku tahem

65 Kč

ČSN 42 0316 (420316) - květen 1980

Zkoušení kovů. Zkušební tyče válcové se závitovými hlavami pro zkoušku tahem

65 Kč

ČSN 42 0317 (420317) - květen 1980

Zkoušení kovů. Zkušební tyče válcové s osazenými hlavami pro zkoušku tahem

65 Kč

77 Obaly a obalová technika

ČSN 77 0111 (770111) - květen 1980

Obalové prostředky a bariérové systémy pro ochranné balení strojírenských výrobků

340 Kč

ČSN 77 0134 (770134) - květen 1980

Zásady pro navrhování systémů pevné fixace výrobků v obalech

190 Kč

ČSN 77 0160 (770160) - květen 1980

Zásady pro používání obalových lepidel

190 Kč

ČSN 77 0621 (770621) - květen 1980

Zkoušení skupinového balení ve smrštitelné fólii

125 Kč

ČSN 77 0660 (770660) - květen 1980

Zkoušení mechanické odolnosti dřevěných beden plnostěnných

190 Kč

ČSN 77 0661 (770661) - květen 1980

Zkoušení mechanické odolnosti dřevěných beden s ližinami

190 Kč