ČSN (normy i změny) z listopadu 1979

zobrazit normy po skupinách

13 Armatury a potrubí

ČSN 13 4202 (134202) - listopad 1979

Průmyslové armatury. Zpětné a koncové klapky. Technické dodací předpisy

125 Kč

30 Silniční vozidla

ČSN 30 0027 (300027) - listopad 1979

Základní automobilové názvosloví. Motory vozidel. Definice základních pojmů

590 Kč

49 Průmysl dřevozpracující

ČSN 49 0007 (490007) - listopad 1979

Názvoslovie v drevozpracujúcom priemysle. Sušenie dreva

230 Kč

72 Stavební suroviny, materiály a výrobky

ČSN 72 2699 (722699) - listopad 1979

Cihlářské prvky pro zvláštní účely. Trativodky

65 Kč

73 Navrhování a provádění staveb

ČSN 73 2038 (732038) - listopad 1979

Zkoušení keramických stavebních dílců. Společná ustanovení

230 Kč

79 Průmysl kožedělný

ČSN 79 7410 (797410) - listopad 1979

Vycházkové rukavice z usní

230 Kč