ČSN (normy i změny) z července 1979

zobrazit normy po skupinách

22 Nástroje

ČSN 22 2703 (222703) - červenec 1979

Odvaľovacie frézy na rovnoboké drážkové hriadele. Technické požiadavky

190 Kč

ČSN 22 2748 (222748) - červenec 1979

Odvaľovacie frézy na rovnoboké drážkové hriadele. Základné rozmery

125 Kč

72 Stavební suroviny, materiály a výrobky

ČSN 72 3705 (723705) - červenec 1979

Výroba a kontrola keramických stavebních dílců. Společná ustanovení

230 Kč

79 Průmysl kožedělný

ČSN 79 2130 (792130) - červenec 1979

Spodkové tříslené usně z hovězin

125 Kč