ČSN (normy i změny) z ledna 1979

zobrazit normy po skupinách

22 Nástroje

ČSN 22 4015 (224015) - leden 1979

Brusivo. Diamantové prášky. Zrnitost a granulometrické složení

190 Kč

33 Elektrotechnika - elektrotechnické předpisy

ČSN 33 3070 (333070) - leden 1979

Elektrotechnické předpisy. Kompenzace kapacitních zemních proudů v sítích vysokého napětí

230 Kč

41 Hutnictví - materiálové listy ocelí

ČSN 41 6320 (416320) - leden 1979

Ocel 16 320 niklová

125 Kč

ČSN 41 7241 (417241) - leden 1979

Ocel 17 241 Cr-Ni

125 Kč

ČSN 41 7242 (417242) - leden 1979

Ocel 17 242 Cr-Ni

125 Kč

42 Hutnictví

ČSN 42 0283 (420283) - leden 1979

Předpisy pro zpracování uhlíkových a legovaných tvářených ocelí, užívaných na tlaková zařízení pracující při snížených teplotách

190 Kč

ČSN 42 5930 (425930) - leden 1979

Štětovnice z konstrukčních ocelí, válcované za tepla. Rozměry

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Za 4.88t

157 Kč

49 Průmysl dřevozpracující

ČSN 49 0103 (490103) - leden 1979

Drevo. Zisťovanie vlhkosti pri fyzikálnych a mechanických skúškach

125 Kč

ČSN 49 0115 (490115) - leden 1979

Drevo. Zisťovanie medze pevnosti v statickom ohybe

125 Kč