ČSN (normy i změny) z listopadu 1978

zobrazit normy po skupinách

01 Obecná třída

ČSN 01 4607 (014607) - listopad 1978

Ozubená kola čelní s evolventním ozubením. Základní profil

125 Kč

ČSN 01 4608 (014608) - listopad 1978

Ozubená kola. Moduly

125 Kč

03 Strojní součásti - koroze a ochrana materiálu

ČSN 03 8371 (038371) - listopad 1978

Protikorozní ochrana v zemi uložených sdělovacích kabelů s olověnými, hliníkovými a ocelovými obaly

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Za 8.84, Zb 12.85, Zc 2.89t, Zd 9.91, V4.92 4.92, Z5 7.01t, Z6 1.04t

479 Kč

04 Slévárenství

ČSN 04 6509 (046509) - listopad 1978

Tlakové lití. Názvosloví

590 Kč

30 Silniční vozidla

ČSN 30 2008 (302008) - listopad 1978

Motory automobilové. Zkoušky na brzdovém stanovišti

340 Kč

32 Lodě a plovoucí zařízení

ČSN 32 5700 (325700) - listopad 1978

Požární ustanovení pro instalaci topidel na vnitrozemských plavidlech

230 Kč

42 Hutnictví

ČSN 42 0128 (420128) - listopad 1978

Plechy ocelové hlubokotažné válcované za tepla. Technické dodací předpisy

190 Kč

ČSN 42 5302 (425302) - listopad 1978

Plechy ocelové hlubokotažné válcované za tepla. Rozměry

125 Kč

64 Plasty

ČSN 64 0245 (640245) - listopad 1978

Zkoušení plastů a pryže. Stanovení stálosti vybarvení na denním světle

125 Kč

72 Stavební suroviny, materiály a výrobky

ČSN 72 2301 (722301) - listopad 1978

Sádrová pojiva. Klasifikace. Všeobecné technické požadavky. Zkušební metody

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Za 4.81, Z2 9.03t, Z3 4.09t

294 Kč