ČSN (normy i změny) z června 1978

zobrazit normy po skupinách

01 Obecná třída

ČSN 01 4952 (014952) - červen 1978

Drážková spojení evolventní s úhlem profilu 30°. Jmenovité průměry, moduly a počty zubů

125 Kč

ČSN 01 4954 (014954) - červen 1978

Drážková spojení evolventní s úhlem profilu 30°. Základní profil a tvar zubu

230 Kč

02 Strojní součásti

ČSN 02 9002 (029002) - červen 1978

Těsnění. Ucpávky. Názvosloví a rozdělení

190 Kč

22 Nástroje

ČSN 22 3816 (223816) - červen 1978

Nože na kovy. Nože revolverové ubírací přímé s úhlem nastavení 60° s břitovými destičkami ze slinutých karbidů. Základní rozměry

125 Kč

ČSN 22 3817 (223817) - červen 1978

Nože na kovy. Nože revolverové ubírací přímé s úhlem nastavení 60° s břitovými destičkami ze slinutých karbidů. Základní rozměry

125 Kč

ČSN 22 3818 (223818) - červen 1978

Nože na kovy. Nože revolverové ubírací stranové s břitovými destičkami ze slinutých karbidů. Základní rozměry

65 Kč

ČSN 22 3819 (223819) - červen 1978

Nože na kovy. Nože revolverové ubírací stranové s břitovými destičkami ze slinutých karbidů. Základní rozměry

65 Kč

ČSN 22 3820 (223820) - červen 1978

Nože na kovy. Nože revolverové nabírací s břitovými destičkami ze slinutých karbidů. Základní rozměry

65 Kč

ČSN 22 3824 (223824) - červen 1978

Nože na kovy. Nože revolverové vnitřní pro slepé otvory s břitovými destičkami ze slinutých karbidů. Základní rozměry

65 Kč

ČSN 22 3830 (223830) - červen 1978

Nože na kovy. Nože vyvrtávací ubírací stranové s břitovými destičkami ze slinutých karbidů. Základní rozměry

125 Kč

ČSN 22 3831 (223831) - červen 1978

Nože na kovy. Nože vyvrtávací ubírací stranové s břitovými destičkami ze slinutých karbidů. Základní rozměry

125 Kč

42 Hutnictví

ČSN 42 1210 (421210) - červen 1978

Litina ocel. Vzorkování technického železa pro chemický rozbor

190 Kč