ČSN (normy i změny) z dubna 1978

zobrazit normy po skupinách

01 Obecná třída

ČSN 01 4684 (014684) - duben 1978

Základní normy pro vzájemnou zaměnitelnost. Ozubené převody hřebenové. Lícování

340 Kč

03 Strojní součásti - koroze a ochrana materiálu

ČSN 03 8363 (038363) - duben 1978

Zásady měření při protikorozní ochraně kovových zařízení uložených v zemi. Měření zdánlivého měrného odporu půdy Wennerovou metodou

65 Kč

16 Výrobky z plechu a drátu

ČSN 16 5771 (165771) - duben 1978

Stavební kování. Závěsy otočných a kyvných oken. Technické předpisy

190 Kč

22 Nástroje

ČSN 22 3001 (223001) - duben 1978

Závitníky. Technické předpisy

230 Kč

ČSN 22 3046 (223046) - duben 1978

Závitníky strojní na trubkový kuželový závit. Základní rozměry

125 Kč

ČSN 22 3064 (223064) - duben 1978

Závitníky maticové na trubkový válcový závit. Základní rozměry

125 Kč

ČSN 22 3074 (223074) - duben 1978

Závitníky maticové na metrické závity. Základní rozměry

125 Kč