ČSN (normy i změny) z října 1977

zobrazit normy po skupinách

05 Svařování, pájení, řezání kovů a plastů

ČSN 05 0235 (050235) - říjen 1977

Zváranie. Medzné odchylky zvarkov a prídavky na ich obrábanie

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 1.03t

262 Kč

42 Hutnictví

ČSN 42 5545 (425545) - říjen 1977

Tyče průřezu nerovnoramenného L z konstrukčních ocelí válcované za tepla. Rozměry

190 Kč

64 Plasty

ČSN 64 0149 (640149) - říjen 1977

Stanovení vznětlivosti materiálů

125 Kč

ČSN 64 0609 (640609) - říjen 1977

Zkoušení plastů. Stanovení smrštění smrštitelných fólií

125 Kč

ČSN 64 0757 (640757) - říjen 1977

Zkoušení plastů. Stanovení hořlavosti plastů ve formě folií

125 Kč