ČSN (normy i změny) ze září 1977

zobrazit normy po skupinách

22 Nástroje

ČSN 22 2941 (222941) - září 1977

Pilové kotouče segmentové na kovy. Základní rozměry

125 Kč

25 Měřicí a kontrolní nářadí a přístroje

ČSN 25 0008 (250008) - září 1977

Metrológia. Chyby primárnych etalónov. Spôsoby vyjadrovania

230 Kč

41 Hutnictví - materiálové listy ocelí

ČSN 41 0216 (410216) - září 1977

Ocel 10 216

32 Kč

42 Hutnictví

ČSN 42 5512 (425512) - září 1977

Tyče kruhové pro výztuž do betonu z oceli značky 10 216. Rozměry

125 Kč