ČSN (normy i změny) z ledna 1976

zobrazit normy po skupinách

03 Strojní součásti - koroze a ochrana materiálu

ČSN 03 8376 (038376) - leden 1976

Zásady pro stavbu ocelových potrubí uložených v zemi. Kontrolní měření z hlediska ochrany před korozí

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Za 4.81t, Z2 1.04t

404 Kč

07 Kotle

ČSN 07 8305 (078305) - leden 1976

Kovové tlakové nádoby k dopravě plynu. Technická pravidla

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Za 12.78, Zb 1.80, Zc 8.84, Zd 11.88, Ze 2.91, Z6 10.91, Z7 4.95, Z8 12.97t, Z9 1.00t

634 Kč

42 Hutnictví

ČSN 42 5710 (425710) - leden 1976

Trubky ocelové závitové běžné. Rozměry

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Za 3.80t, Zb 7.82

190 Kč

ČSN 42 5711 (425711) - leden 1976

Trubky ocelové závitové zesílené. Rozměry

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Za 3.80t, Zb 7.82

190 Kč

ČSN 42 6713 (426713) - leden 1976

Trubky ocelové svařované přesné. Rozměry

125 Kč