ČSN (normy i změny) ze září 1975

zobrazit normy po skupinách

01 Obecná třída

ČSN 01 4062 (014062) - září 1975

Povrchová úprava závitových součástí difuzním chromováním

125 Kč

02 Strojní součásti

ČSN 02 1724 (021724) - září 1975

Čtyřhranné podložky pro dřevěné konstrukce

32 Kč

56 Výrobky potravinářského průmyslu

ČSN 56 0512/změna Za (560512) - září 1975

Zkoušení mlýnských výrobků ze pšenice a žita

Změna byla zrušena k 1. červenci 2015.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

64 Plasty

ČSN 64 7011 (647011) - září 1975

Stanovení hmotnosti poromerů, plastiků apod. plastových výrobků

125 Kč

79 Průmysl kožedělný

ČSN 79 5606 (795606) - září 1975

Zkoušení obuvi. Stanovení hmotnosti obuvi

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 7.98t

97 Kč