ČSN (normy i změny) z února 1974

zobrazit normy po skupinách

22 Nástroje

ČSN 22 3216 (223216) - únor 1974

Strojní závitové čelisti kruhové na metrické závity

65 Kč

25 Měřicí a kontrolní nářadí a přístroje

ČSN 25 1010 (251010) - únor 1974

Měření délek. Názvosloví z oboru měření délek a úhlů

770 Kč

41 Hutnictví - materiálové listy ocelí

ČSN 41 7247 (417247) - únor 1974

Ocel 17 247 Cr-Ni-Ti

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Za 2.82t, Zb 11.85, Z3 2.94

157 Kč

ČSN 41 7248 (417248) - únor 1974

Ocel 17 248 Cr-Ni-Ti

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Za 2.82t, Zb 12.84, Zc 11.85, Z4 2.94

157 Kč

ČSN 41 7348 (417348) - únor 1974

Ocel 17 348 Cr-Ni-Mo-Ti

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Za 10.76t, Zb 2.82t, Zc 11.85, Z4 2.94

189 Kč

64 Plasty

ČSN 64 5444 (645444) - únor 1974

Zkoušení lehčených hmot. Ohybová zkouška tvrdých lehčených hmot

65 Kč