ČSN (normy i změny) z ledna 1973

zobrazit normy po skupinách

02 Strojní součásti

ČSN 02 2112 (022112) - leden 1973

Čepy s hlavou, s mezními úchylkami průměru f8 a s dírou pro závlačku

32 Kč

03 Strojní součásti - koroze a ochrana materiálu

ČSN 03 8131 (038131) - leden 1973

Korozní zkouška v kondenzační komoře

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Za 1.82t

157 Kč

34 Elektrotechnika

ČSN 34 9325 (349325) - leden 1973

Keramické izolátory. Izolátory pro trakční vedení drah

125 Kč

42 Hutnictví

ČSN 42 0640/změna Za (420640) - leden 1973

Chemický rozbor neželezných kovů. Rozbor čistého niklu

190 Kč