ČSN (normy i změny) z prosince 1971

zobrazit normy po skupinách

24 Upínací nářadí

ČSN 24 6750 (246750) - prosinec 1971

Upínací nářadí. Upínací sinusové pravítko křížové, elektromagnetické

125 Kč

36 Elektrotechnika

ČSN 36 2255 (362255) - prosinec 1971

Elektrická trakční výzbroj. Elektrické přístroje hnacích vozidel

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Za 3.78t

615 Kč

ČSN 36 2324 (362324) - prosinec 1971

Elektrická výstroj trakčních vozidel. Nápravové sběrače proudu

125 Kč

37 Elektrotechnika - energetika

ČSN 37 5199 (375199) - prosinec 1971

Označování a bezpečnostní sdělení na trakčních vedeních celostátních drah a vleček

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Za 3.82t, Zb 2.88t

572 Kč

73 Navrhování a provádění staveb

ČSN 73 1375 (731375) - prosinec 1971

Radiometrické zkoušení objemové hmotnosti a vlhkosti

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 4.05t

382 Kč