ČSN (normy i změny) ze září 1968

zobrazit normy po skupinách

56 Výrobky potravinářského průmyslu

ČSN 56 0000 (560000) - září 1968

Základní potravinářské názvosloví

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Za 5.79t

565 Kč