ČSN (normy i změny) z ledna 1968

zobrazit normy po skupinách

22 Nástroje

ČSN 22 2110 (222110) - leden 1968

Frézy. Frézy válcové pravořezné se stopkou válcovou

65 Kč

42 Hutnictví

ČSN 42 0015 (420015) - leden 1968

Vady tvářených ocelových hutních výrobků. Názvosloví a třídění vad

1 870 Kč

73 Navrhování a provádění staveb

ČSN 73 1322 (731322) - leden 1968

Stanovení mrazuvzdornosti betonu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 11.03t

157 Kč