ČSN (normy i změny) z ledna 1965

zobrazit normy po skupinách

80 Textilní suroviny a výrobky

ČSN 80 0020 (800020) - leden 1965

Názvosloví tkalcovských vazeb a vazebních technik

570 Kč