ČSN (normy i změny) z června 1964

zobrazit normy po skupinách

01 Obecná třída

ČSN 01 4951 (014951) - červen 1964

Výpočtové hodnoty pro kontrolu únosnosti evolventního drážkování

230 Kč

22 Nástroje

ČSN 22 2161 (222161) - červen 1964

Frézy. Frézy kotoučové hrubozubé nástrčné

65 Kč

ČSN 22 2165 (222165) - červen 1964

Frézy. Frézy kotoučové jemnozubé nástrčné

65 Kč

ČSN 22 2168 (222168) - červen 1964

Frézy. Frézy kotoučové na drážky klínů nástrčné

32 Kč

ČSN 22 2171 (222171) - červen 1964

Frézy. Frézy kotoučové jemnozubé složené nástrčné

65 Kč

ČSN 22 2185 (222185) - červen 1964

Frézy. Frézy kotoučové s válcovou stopkou na drážky úsečových per

65 Kč